Zakończenie

Decydując się na zastosowanie komputera należy pamiętać o sposobie komunikowania się z maszyną. W niniejszej pracy przedstawiono krótkie - aczkolwiek pod względem informatycznym niedoskonałe - programy, które mogą być wprowadzane wprost z klawiatury. Programy są zatem otwarte dla ucznia; można więc stymulować rozwój jego aktywności matematycznej. Skuteczność aktywizacji, jak wiadomo, zależy nie tylko od stopnia trudności postawionego zagadnienia, ale także od formy w jakiej się go przedstawia. Programy są więc pomyślane jako zabawa dydaktyczna, np. uczeń może zamieniać miejscami zmienne funkcyjne, przestawiać parametry we wzorach (1.2) i (1.3); funkcję sinus może zastąpić funkcją cosinus. Dokonując takiej zamiany przekonujemy się, że funkcja cosinus "potrafi" to samo, co funkcja sinus...  i już mamy zagadnienie problemowe. Można postąpić odwrotnie; sformułować problem, a następnie jego rozwiązanie sprawdzić przy pomocy maszyny.

Wykresy linii funkcyjnych są też okazją do przypomnienia takich pojęć jak parzystość funkcji, symetrie środkowe i osiowe. Postępowanie "od wykresu funkcji - do jej własności" ma duże walory poznawcze. Takie podejście jednak nie zawsze jest akceptowane przez kolegów-nauczycieli matematyki, a przecież często pojawiało się ono w historii tej dziedziny nauki [8].

Analiza linii funkcyjnych stwarza sposobność do powtórzenia rzadziej spotykanych tożsamości trygonometrycznych. Wyznaczanie punktów przecięcia się linii z osiami układu współrzędnych prowadzi natomiast do ciekawych i nietypowych równań trygonometrycznych.

W pracy z uczniem uzdolnionym możemy pokusić się o wprowadzenie bardziej zaawansowanych pojęć geometrii różniczkowej. W niektórych przypadkach (np. Rys 7a, b, 8a) linie funkcyjne przecinają się same z sobą. Czy są to punkty regularne, czy osobliwe? Postawienie takiego pytania  mogłoby być interesującym tematem zajęć fakultatywnych lub problemem do rozwiązania na kółku matematycznym.

Proponowana zabawa dydaktyczna może posłużyć również jako metoda rozwijania i kształtowania wyobraźni ucznia w zakresie form przestrzennych dwu- i trójwymiarowych.

Tadeusz Sypek


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe