Literatura

[1] Ornowksa B., Słowińska T., "Propozycja kryterium oceny dydaktycznych programów komputerowych", Matematyka 5 (1990),

[2] Ginter J., "Fizyka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Klasa III", WSiP, W-wa 1992,

[3] Baumann R.,"Grafika komputerowa", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa, 1988,

[4] Mostowski A., Stark M., "Elementy algebry wyższej", PWN, W-wa 1977,

[5] Krygowska Z., Treliński G., "Geometria dla klasy IV liceum ogólnokształcącego i technikum", WSiP, W-wa 1975,

[6] Fichtenholz G.M., "Rachunek różniczkowy i całkowy", t.1, PWN, W-wa 1963,

[7] Sawyer W.W., "Droga do matematyki współczesnej", WP, W-wa 1974,

[8] Molęda A., Warężak A., "O trudnościach rozumienia pojęć analizy matematycznej", Matematyka 5 (1991).


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe