ZAKOŃCZENIE


Podrozdziały
ANIMACJA RUCHU OKRĘGU NA TLE INNEGO OKRĘGU
CZĘŚĆ WSPÓLNA PRZESŁANIAJĄCYCH SIĘ FIGUR
GWIAZDY PODWÓJNE ZAĆMIENIOWE
ZASTOSOWANIA
ZAKOŃCZENIE

 

Zamieszczone w tym artykule rozważania mają charakter elementarny, propedeutyczny. Kierowane są przede wszystkim do młodych adeptów astronomii. Traktować je należy jako zachętę do badania i opisywania zjawisk z uwzględnieniem posiadanej już wiedzy na poziomie niższych klas liceów. Posługiwaliśmy się więc pojęciami geometrii analitycznej (składowe wektora, równanie okręgu) i elementami logiki matematycznej. Przedstawiliśmy bardzo uproszczone algorytmy jako wstęp i zachętę do spróbowania własnych sił na polu algorytmiki i programowania.

Mamy tutaj również propozycje dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy matematycznej, Program 2 po (po odpowiedniej modyfikacji) stwarza możliwości znajdowanie pola figur i długości łuków (całkowanie numeryczne).

Z punktu widzenia czysto astronomicznego przedstawione wyżej programy, po odpowiednim dostosowaniu, można użyć do opisu szerszej klasy zjawisk: tranzytów planet pozasłonecznych, zaćmień Słońca i Księżyca, zjawisk zakryciowych (okultacji).

Literatura

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe