GWIAZDY PODWÓJNE ZAĆMIENIOWE


Podrozdziały
ANIMACJA RUCHU OKRĘGU NA TLE INNEGO OKRĘGU
CZĘŚĆ WSPÓLNA PRZESŁANIAJĄCYCH SIĘ FIGUR
GWIAZDY PODWÓJNE ZAĆMIENIOWE
ZASTOSOWANIA
ZAKOŃCZENIE

 

Powszechną przyczyną zmian jasności gwiazd jest wzajemne zasłanianie się składników w układach kilku (co najmniej dwóch) gwiazd. Gdy orbita układu jest skierowana prostopadle do obserwatora, może on zaobserwować cykliczne zmiany blasku, których okres i amplituda zależą od rozmiarów składników, ich jasności, a także wzajemnych odległości.

 

Rys. 4a

obrazek

x0 = 250, y0 = 0
R1 = 100, R2 = 100.

Zaćmienie centralne, całkowite, brak płaskiego dna.

Rys. 4b

obrazek

x0 = 250, y0 = 0
R1 = 100, R2 = 80 = 0,8R1.

Zaćmienie centralne, częściowe, pojawia się płaskie dno.

Rys. 4c

obrazek

x0 = 250, y0 = 0
R1 = 100, R2 = 30 = 0,3R1.

Zaćmienie centralne, częściowe, płaskie dno płytsze, rozszerza się .

Rys. 4d

obrazek

x0 = 250, y0 = 0
vy  = -0,2
R1 = 100, R2 = 40.

Zaćmienie niecentralne, całkowite, płaskie dno, brak symetrii .

Rys. 4e

obrazek

x0 = 250, y0 = 40
vy  = 0,7
R1 = 100, R2 = 40 = 0,4R1.

Zaćmienie niecentralne, częściowe, brak płaskiego dna, brak symetrii .

 

Przejdźmy teraz do rozważań ilościowych i zastosowań naszych programów.

Oznaczamy:

mz  - jasność układu podczas zakrycia,
m  - jasność układu przed i po zakryciu,
L1 - moc promieniowania składnika 1 (gwiazda zasłaniana),
L2 - moc promieniowania składnika 2 (gwiazda przesłaniająca),

Zgodnie z wzorem fotometrycznym[1]:

Oczywiście zachodzi:

mz - m  > 0

obrazek,

Niech T1 = T2 (gwiazdy mają jednakową temperaturę powierzchniową):

obrazek..

Zauważmy, że gdy R1 = R2, mz - m  = -2,5log2 = -0,75 (Rys. 4a).

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe