Typy danych w języku BASIC


Podrozdziały Tematy pokrewne

 

Typy całkowite

Liczby bez znaku

UBYTE

1 bajtowa (8 bitów) liczba całkowita bez znaku w naturalnym kodzie dwójkowym.
Zakres od 0 do 28 - 1 (255).

 

USHORT

2-bajtowa (16 bitów) liczba całkowita bez znaku w naturalnym kodzie dwójkowym.
Zakres od 0 do 216 - 1 (65535).

 

UINTEGER

4-bajtowa (32 bity) liczba całkowita bez znaku w naturalnym kodzie dwójkowym.
Zakres od 0 do 232 - 1 (4294967295).

 

Liczby ze znakiem

BYTE

1 bajtowa (8 bitów) liczba całkowita ze znakiem w kodzie uzupełnieniowym do 2 - U2.
Zakres od -27 (-128) do 27 - 1 (127).

 

SHORT

2-bajtowa (16 bitów) liczba całkowita ze znakiem w kodzie uzupełnieniowym do 2 - U2.
Zakres od -215 (-32768) do 215 - 1 (32767).

 

INTEGER, LONG

4-bajtowa liczba całkowita ze znakiem w kodzie U2 (32 bity).
Zakres od -231 (-2147483648) do 231 - 1 (2147483647)

 

LONGINT

8-bajtowa liczba całkowita ze znakiem w kodzie U2 (64 bity).
Zakres od -263 (-9223372036854775808) do 263 - 1 (9223372036854775807).

 

Podsumowanie

Typy całkowite
bez znaku - NBC ze znakiem - U2
UBYTE 1B - 8b Zakres 0...28 - 1 BYTE 1B - 8b Zakres -27 ...27 - 1
USHORT 2B - 16b Zakres 0...216 - 1 SHORT 2B - 16b Zakres -215 ...215 - 1
UINTEGER 4B - 32b Zakres 0...232 - 1 INTEGER
LONG
4B - 32b Zakres - 231...231-1
brak brak brak LONGINT 8B - 64b Zakres -263...263-1

 

Typy zmiennoprzecinkowe

Obecnie wszystkie procesory komputerów IBM są zintegrowane wewnętrznie z koprocesorem arytmetycznym, który sprzętowo (zatem bardzo szybko) wykonuje złożone operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Podstawowe typy danych zmiennoprzecinkowych odpowiadają bezpośrednio typom danych, które obsługuje koprocesor. Koprocesor arytmetyczny pracuje w standardzie IEEE 754.

SINGLE

32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji w standardzie IEEE 754 (4 bajty).
Zakres od - 3,4 × 1038 do 3,4 × 1038. Precyzja około 7 cyfr znaczących.

 

DOUBLE

64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji w standardzie IEEE 754 (8 bajtów).
Zakres od - 1,8 × 10308 do 1,8 × 10308. Precyzja około 15...16 cyfr znaczących.

 

Podsumowanie

Typy zmiennoprzecinkowe koprocesora arytmetycznego
SINGLE 32b - 4B Zakres ±3,4 × 1038 Precyzja 7...8 cyfr
DOUBLE 64b - 8B Zakres ±1,8 × 10308 Precyzja 15...16 cyfr

 List do administratora Serwisu Edukacyjnego Nauczycieli I LO

Twój email: (jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)
Temat:
Uwaga: ← tutaj wpisz wyraz  ilo , inaczej list zostanie zignorowany

Poniżej wpisz swoje uwagi lub pytania dotyczące tego rozdziału (max. 2048 znaków).

Liczba znaków do wykorzystania: 2048

 

W związku z dużą liczbą listów do naszego serwisu edukacyjnego nie będziemy udzielać odpowiedzi na prośby rozwiązywania zadań, pisania programów zaliczeniowych, przesyłania materiałów czy też tłumaczenia zagadnień szeroko opisywanych w podręcznikach.   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.