Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

logo

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

 

SDL2

Interfejs SDL2 wg kategorii

Inicjalizacja i Zamykanie

Rozdziały:
     Interfejs SDL2 wg nazw
     Interfejs SDL2 wg kategorii

 

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2. Oryginał znajdziesz pod tym adresem: https://wiki.libsdl.org/APIByCategory.

Inicjalizacja i Zamykanie

Pliki nagłówkowe: SDL.h

Wprowadzenie

Funkcje w tej kategorii są używane do przygotowania SDL do użytku i ogólnie wpływają globalnie na twój program.

Inicjalizacja

Aby rozpocząć korzystanie z SDL w twoim programie, musisz wywołać SDL_Init() przed większością innych funkcji SDL. Zadaniem SDL_Init() jest właściwe zainicjowanie biblioteki SDL oraz uruchomienie każdego z różnych podsystemów, które zażądano jako element tego wywołania.

Podsystemy wejścia/wyjścia dla plików i wątków są inicjowane standardowo. Aby zainicjować inne podsystemy, musisz je specjalnie wywołać. Podsystemy można łączyć bitową alternatywą

Przykład:

SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO);

To zainicjuje te dwa standardowe podsystemy oraz podsystemy Wideo, Audio i Obsługi Zdarzeń.

Podsystem Obsługi Zdarzeń jest inicjowany niejawnie przez podsystem Wideo.

Zwracamy uwagę, że w niektórych systemach operacyjnych SDL_Init() nie zadziała, jeśli SDL_main() nie zostanie zdefiniowane jaku punkt wejścia programu. Wywołanie SDL_SetMainReady() przed SDL_Init() ominie tę niedogodność, jednakże użytkownicy powinni być ostrożni przy wywoływaniu SDL_SetMainReady(), ponieważ niewłaściwa inicjalizacja może powodować awarie i problemy trudne do zdiagnozowania.

Zamykanie

SDL_Quit() powinno być wywołanie przed zamknięciem aplikacji, aby w sposób bezpieczny zamknąć wszystkie podsystemy, łącznie ze standardowymi.
  • Nie ma potrzeby określania indywidualnych podsystemów przy stosowaniu SDL_Quit(), ponieważ funkcja ta automatycznie zamknie wszystkie aktywne podsystemy.

Funkcje

SDL_Init
SDL_InitSubSystem
SDL_Quit
SDL_QuitSubSystem
SDL_SetMainReady
SDL_WasInit
SDL_WinRTRunApp

 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.