Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_SysWMinfo

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_SysWMinfo

Struktura zawiera informację zależną od systemu na temat okna.

Pola danych

Wszystkie podsystemy
SDL_version version struktura SDL_version zawierająca bieżącą wersję SDL.
SDL_SYSWM_TYPE subsystem rodzaj systemu okienkowego; zobacz do Uwag.
int dummy nieużywane (wspomaga kompilatory, gdy nie jest dostępny żaden specyficzny system).
SDL_SYSWM_WINDOWS
HWND win.window uchwyt okna.
HDC win.hdc kontekst graficzny okna (>= SDL 2.0.4).
HINSTANCE win.hinstance egzemplarz okna (>= SDL 2.0.6).
SDL_SYSWM_WINRT (>= SDL 2.0.3)
IInspectable* winrt.window WinRT CoreWindow.
SDL_SYSWM_X11
Display* x11.display ekran X11.
Window x11.window okno X11.
SDL_SYSWM_DIRECTFB
IDirectFB* dfb.dfb główny interfejs DirectFB.
IDirectFBWindow* dfb.window uchwyt okna DirectFB.
IDirectFBSurface* dfb.surface interfejs klienta DirectFB.
SDL_SYSWM_COCOA
NSWindow* cocoa.window okno Cocoa.
SDL_SYSWM_UIKIT
UIWindow* uikit.window okno UIKit.
GLuint uikit.framebuffer bufor obrazowy widoku GL; musi być powiązany przy tworzeniu grafiki na ekranie za pomocą GL (>= SDL 2.0.4).
GLuint uikit.colorbuffer bufor koloru widoku GL; musi być powiązany przy wywołaniu SDL_GL_SwapWindow() (>= SDL 2.0.4).
GLuint uikit.resolveFramebuffer bufor obrazowy zawierający wynikowy bufor koloru, gdy używane jest MSAA (>= SDL 2.0.4).
SDL_SYSWM_WAYLAND (>= SDL 2.0.2)
wl_display* wl.display ekran Wayland.
wl_surface* wl.surface powierzchnia Wayland.
wl_shell_surface* wl.shell_surface powierzchnia powłoki Wayland (uchwyt menadżera okien).
SDL_SYSWM_MIR (>= SDL 2.0.2)
MirConnection* mir.connection połączenie z serwerem ekranu Mir.
MirSurface* mir.surface powierzchnia Mir.
SDL_SYSWM_ANDROID (>= SDL 2.0.4)
ANativeWindow* android.window okno systemu Android.
EGLSurface android.surface powierzchnia Android EGL.
SDL_SYSWM_VIVANTE (>= SDL 2.0.5)
EGLNativeDisplayType vivante.display rodzaj ekranu Vivante EGL.
EGLNativeWindowType vivante.window rodzaj okna Vivante EGL.

Uwagi

Struktura ta jest wypełniana przez SDL_GetWindowWMInfo().

Struktura przechowuje niskopoziomową informację o oknie oraz używanym podsystemie okienkowym, jednym z:

SDL_SYSWM_UNKNOWN  
SDL_SYSWM_TYPE.line-3"> SDL_SYSWM_WINDOWS Microsoft Windows.
SDL_SYSWM_TYPE.line-4">SDL_SYSWM_X11 X Window System.
SDL_SYSWM_TYPE.line-5"> SDL_SYSWM_DIRECTFB DirectFB.
SDL_SYSWM_TYPE.line-6"> SDL_SYSWM_COCOA Apple Mac OS X.
SDL_SYSWM_TYPE.line-7"> SDL_SYSWM_UIKIT Apple iOS.
SDL_SYSWM_TYPE.line-8"> SDL_SYSWM_WAYLAND Wayland (>= SDL 2.0.2).
SDL_SYSWM_TYPE.line-9">SDL_SYSWM_MIR Mir (>= SDL 2.0.2).
SDL_SYSWM_TYPE.line-10"> SDL_SYSWM_WINRT WinRT (>= SDL 2.0.3).
SDL_SYSWM_TYPE.line-11"> SDL_SYSWM_ANDROID Android (>= SDL 2.0.4).
SDL_SYSWM_TYPE.line-12"> SDL_SYSWM_VIVANTE Vivante (>= SDL 2.0.5).

Powiązane enumeracje

Powiązane struktury

Powiązane funkcje


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.