Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

54L99 – 4-bitowy uniwersalny dwukierunkowy rejestr przesuwający

54L99

Oznaczenie rejestru typu 54L99

obrazek

Opis

Układ 54L99 zawiera uniwersalny, dwukierunkowy rejestr przesuwający. Wewnętrznie rejestr zbudowany jest z czterech przerzutników S-R typu Master-Slave oraz sieci logicznej z bramek. Rejestr posiada następujące wejścia/wyjścia:

J, K – wejścia szeregowe, pozwalają wprowadzać dane szeregowo do rejestru oraz umożliwiają zdefiniowanie pierwszego przerzutnika jako J-K, D lub T.
A, B, C i D – cztery wejścia równoległe, wykorzystywane do równoległego wprowadzania danych lub do przesuwania informacji w lewo.
MODE – ustala tryb pracy rejestru
CLK1 – przesuwa dane w prawo przy opadającym zboczu sygnału
CLK2 – wpisuje dane z wejść A...D do przerzutników. Dane pojawiają się na wyjściach przy opadającym zboczu sygnału.
QA...QD – wyjścia równoległe. Rejestr dodatkowo posiada wyprowadzone wyjście komplementarne QD.

Zapis równoległy z wejść A...D jest wykonywany po ustawieniu wejścia MODE w stan wysoki. Dane z wejść zostają wprowadzone do przerzutników i pojawią się na wyjściach przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego CLK2. Tryb ten jest również wykorzystywany do przesuwania informacji w lewo. W tym celu należy do wejścia D doprowadzić dane szeregowe, natomiast wyjścia połączyć z wejściami: QD → C, QC → B i QB → A. W takiej konfiguracji przy MODE = 1 każdy ujemny impuls na wejściu CLK2 spowoduje przesunięcie informacji przechowywanej przez rejestr o 1 bit w lewo.

Przesuw w prawo jest wykonywany przy MODE = 0 oraz ujemnym zboczu sygnału zegarowego CLK1. Dane  szeregowe są pobierane z wejść J-K.

Działanie rejestru 54L99 opisuje poniższa tabelka funkcji.

Tabelka funkcji rejestru 54L99

Wejścia Wyjścia
MODE CLK2 CLK1 J K A B C D QA QB QC QD QD
1 1 X X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
1 X X X a b c d a b c d d
1 X X X QB* QC* QD* d QBn QCn QDn d d
0 0 1 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
0 X 0 1 X X X X QA0 QA0 QB0 QC0 QC0
0 X 0 0 X X X X 0 QAn QBn QCn QCn
0 X 1 1 X X X X 1 QAn QBn QCn QCn
0 X 1 0 X X X X QAn QAn QBn QCn QCn
0 0 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
0 0 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
0 1 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
1 0 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
1 1 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
QX*  – stan wejść pobierany z odpowiednich wyjść rejestru
a...d  –  stan wejść równoległych A...D
QX0 – stan wyjścia przed wystąpieniem zmiany stanu statycznego
QXn – stan wyjścia przed ujemnym zboczem sygnału zegarowego

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru 54L99

obrazek

Obudowa DIL

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54L99 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,15...0,3 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J, K, B, C, D 10 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, MODE, A 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J, K, B, C, D -0,18 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, MODE, A -0,36
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 2 mA
ICC Prąd zasilania 3,8...9 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 °C
tw Szerokość impulsu zegarowego 200 ns
tsu(H) Czas przygotowania danych o poziomie 1: J, K, A, B, C, D 100 ns
tsu(L) Czas przygotowania danych o poziomie 0: J, K, A, B, C, D 120 ns
fmax Częstotliwość zegara CLK 3...5 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z dowolnego wejścia na wyjście 115...200 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z dowolnego wejścia na wyjście 125...200 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.