74100 – 8 przerzutników D Latch

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika D Latch typu 74100

 

Opis

Układ 74100  zawiera 8 przerzutników D Latch (ang. 8-Bit Bistable Latches) połączonych w dwa zespoły po 4 sztuki o wspólnych sygnałach zegarowych C. Gdy sygnał C przyjmuje stan wysoki, na wyjściu Q przerzutnika pojawia się stan jego wejścia D. Gdy sygnał C zmieni się na 0, wyjście zapamięta stan wejścia D, który był w czasie przejścia sygnału z 1 na 0

Tabelka funkcji

D C Q
1 1 1
0 1 0
X 0 Qn-1

Qn-1 – stan, który panował tuż przed zmianą C z 1 na 0

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D Latch typu 74100

 

Obudowa DIL-24

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54100 74100 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, D 80 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, C 320 320
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, D -3,2 -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, C -12,8 -12,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 64...92 64...106 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od D do Q 16...30 16...30 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od C do Q 14...25 14...25
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od D do Q 16...30 16...30 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od C do Q 7...15 7...15
tsu Czas przygotowania D przed  imp. zeg. 20 20 ns
th Czas utrzymania D po imp. zeg. 5 5 ns
tw Zalecana szerokość impulsu C 20 20 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74100

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe