7497 – synchroniczny 6-bitowy mnożnik binarny częstotliwości

 
   

Oznaczenie mnożnika częstotliwości typu 7497

 

Opis

Układ 7497 zawiera synchroniczny 6-bitowy mnożnik binarny częstotliwości (ang.Synchronous 6-bit Binary Rate Multiplier). Stosuje się go do podziału częstotliwości ze stałym lub zmiennym współczynnikiem, w układach arytmetycznych, radarach, przetwornikach cyfrowo-analogowych i analogowo-cyfrowych, itp. Wewnątrz układ zawiera 6-cio bitowy licznik, który może zliczać z częstotliwością do 34MHz. Układ posiada buforowane wewnętrznie wejścia: zegara CLK (zliczanie przy narastającym zboczu), strobowania STRB (aktywne w stanie niskim), uaktywniania wejść EN in (aktywne w stanie niskim), zerowania CLR (aktywne w stanie wysokim), wejście UNITY/CASCADE (aktywne w stanie niskim) do sterowania wyjściem Y oraz sześć wejść B0...B5 ustawiających współczynnik mnożenia w kodzie NBC. Układ posiada trzy wyjścia: Y i Z wyprowadzają impulsy, EN out służy do uaktywniania wejść kolejnych układów 7494 połączonych kaskadowo.

Licznik jest uaktywniany, gdy wejścia CLR, STRB oraz EN in mają poziom niski. Gdy licznik liczy, to na wyjściach Y i Z pojawiają się impulsy o częstotliwości równej:

Gdy M jest równe 0 (wszystkie wejścia B0...B5 mają stan niski), to wyjście Z przyjmuje stan wysoki. Działanie układu 7497 obrazuje poniższa tabelka funkcji. Zapis [n] oznacza, że na danym wejściu/wyjściu pojawia się n impulsów.

Tabela funkcji układu 7497

Wejścia Wyjścia
CLR EN in STRB B5 B4 B3 B2 B1 B0 CLK UNITY/CAS Y Z EN out
1 X 1 X X X X X X X 1 0 1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
[64]
[64]
[64]
[64]
[64]
[64]
[64]
[64]
1
1
1
1
1
1
1
1
0
[1]
[2]
[4]
[8]
[16]
[32]
[63]
1
[1]
[2]
[4]
[8]
[16]
[32]
[63]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
0 0 0 1 1 1 1 1 1 [64] 0 1 [63] [1]
0 0 0 1 0 1 0 0 0 [64] 1 [40] [40] [1]

 

Wewnętrzna sieć logiczna układu 7497

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5497 7497 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, wejście CLK 80 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe wejścia 40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, wejście CLK -3,2 -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe wejścia -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 58...120 58...120 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Częstotliwość zegara CLK 25...32 25...32 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z EN in na EN out 13...20 13...20 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z EN in na EN out 14...21 14...21 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z STRB na Z 12...18 12...18 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z STRB na Z 15...23 15...23 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z CLK na Y 26...39 26...39 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z CLK na Y 20...30 20...30 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z CLK na Z 12...18 12...18 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z CLK na Z 17...26 17...26 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z Bn na Z 6...10 6...10 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z Bn na Z 9...14 9...14 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z UNITY/CAS na Y 9...14 9...14 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z UNITY/CAS na Y 6...10 6...10 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z STRB na Y 19...30 19...30 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z STRB na Y 22...33 22...33 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z CLK na EN out 19...30 19...30 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z CLK na EN out 22...33 22...33 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z CLR na Y 24...36 24...36 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z CLR na Z 15...23 15...23 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 z Bn na Y 15...23 15...23 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 z Bn na Y 15...23 15...23 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7497

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe