7496 – 5-bitowy rejestr przesuwający

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu 7496

 

Opis

Układ 7496 zawiera pięć przerzutników RS master-slave tworzących 5-bitowy rejestr przesuwający (ang. 5-bit Shift Register). Rejestr posiada pięć wejść równoległych A, B, C, D i E, jedno wejście szeregowe SER, wejście uaktywniające wpis równoległy PE, wejście zerowania CLR, pięć wyjść równoległych QA, QB, QC, QD i QE.

Zerowanie wszystkich pięciu przerzutników następuje po przyłożeniu niskiego poziomu do wejścia zerującego CLR. W tym czasie wejście PE powinno znajdować się w stanie nieaktywnym, czyli niskim. Zerowanie jest niezależne od sygnału zegarowego CLK.

Do rejestru można wpisać dane równoległe przez wyzerowanie przerzutników poprzez wejście CLR, a następnie przyłożenie pożądanej informacji do wejść A...E i wysłanie impulsu dodatniego na wejście PE, który spowoduje ustawienie na 1 tych wyjść przerzutników, u których wejścia mają również stan 1. Ustawianie jest również niezależne od stanu sygnału zegarowego CLK.

Przesuw informacji odbywa się przy narastającym zboczu sygnału zegarowego CLK. Informacje z wejścia szeregowego SER jest wpisywana do pierwszego przerzutnika.

Tabela funkcji rejestru 7496

Wejścia Wyjścia
CLR PE A B C D E CLK SER QA QB QC QD QE
0 0 X X X X X X X 0 0 0 0 0
0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 X QA0 QB0 QC0 QD0 QE0
1 1 1 0 1 0 1 0 X 1 QB0 1 QD0 1
1 0 X X X X X 0 X QA0 QB0 QC0 QD0 QE0
1 0 X X X X X 1 1 QAn QBn QCn QDn
1 0 X X X X X 0 0 QAn QBn QCn QDn

Qx0 – stan istniejący przed zmianą ustawień statycznych
Qxn – stan wyjść istniejący przed zboczem narastającym CLK

 

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru przesuwającego 7496

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5496 7496 74LS96 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, wszystkie wejścia z wyjątkiem PE 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PE 200 200 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, wszystkie wejścia z wyjątkiem PE -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PE -8 -8 -2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 48...68 48...79 12...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Częstotliwość zegara CLK 10 10 25 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 na wyjściu z zegara 25...40 25...40 25...40 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 na wyjściu z zegara 25...40 25...40 25...40 ns
tw Szerokość impulsu zegarowego 35 35 20 ns
Szerokość impulsów PE i CLR 30 30 30
tsu Czas ustawiania danych szeregowych 30 30 30 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7496

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe