Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7495 – 4-bitowy rejestr przesuwający z wejściami i wyjściami równoległymi

7495

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu 7495

obrazek

Opis

Układ 7495 zawiera 4-bitowy dwukierunkowy rejestr przesuwający z równoległymi wejściami i wyjściami (ang. 4-bit 4-bit Bidirectional Parallel Shift Register). Rejestr posiada cztery wejścia danych A, B, C i D, cztery wyjścia QA, QB, QC, QD, wejście sterujące trybem pracy MODE, wejście zegarowe przesuwania w prawo CLK1 , wejście zegarowe przesuwania w lewo CLK2 oraz wejście szeregowe SER. Rejestr pracuje w trzech trybach:

  1. Równoległe wpisanie danych. Na wejściach A, B, C, D umieszczamy informację do wpisania, po czym ustawiamy wejście MODE w stan wysoki 1. Informacja zostaje zapisana w odpowiednich bitach rejestru i pojawia się na wyjściach Q po ujemnym zboczu sygnału CLK2. Podczas wpisywania danych równoległych wejście SER jest zablokowane.
  2. Przesuw w prawo (od QA do QD). Gdy sygnał MODE ma wartość 0, to przy ujemnym zboczu CLK1 dane w rejestrze zostają przesunięte o jeden bit w prawo. Na pozycji QA pojawia się bit z wejścia SER.
  3. Przesuw w lewo (od QD do QA). Gdy sygnał MODE ma wartość 1, to przy ujemnym zboczu CLK2 dane w rejestrze zostają przesunięte o jeden bit w lewo. Na pozycji QD pojawia się bit z wejścia D.

Tabela funkcji rejestru 7495

Wejścia Wyjścia
MODE Zegary SER Równoległe QA QB QC QD
CLK2 CLK1 A B C   D  
1 1 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 X X a b c d a b c d
1 X X QB QC QD d QBn QCn QDn d
0 0 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 X 1 X X X X 1 QA0 QB0 QC0
0 X 0 X X X X 0 QA0 QB0 QC0
0 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
Qx↑ – przesuw danych wymaga wewnętrznych połączeń QB z A, QC z B i QD z C. Dane szeregowe są wprowadzane z wejścia D.
a, b, c, d – poziom logiczny wejść A, B, C i D.
Qx0 – stan istniejący przed zmianą ustawień statycznych.
Qxn – stan wyjść istniejący przed zboczem opadającym CLK1 lub CLK2

Wewnętrzna sieć logiczna rejestru przesuwającego 7495

obrazek

Obudowa DIL-14

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5495A 7495A 74LS95B Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, SER, A, B, C, D 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK1 i CLK2 40 40 20
Prąd wejściowy w stanie 1, MODE 80 80 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, SER, A, B, C, D -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK1 i CLK2 -1,6 -1,6 -0,4
Prąd wejściowy w stanie 0, MODE -3,2 -3,2 -0,4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 39...63 39...63 13...21 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Częstotliwość zegara CLK1/CLK2 25...36 25...36 25...36 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 na wyjściu z zegara 18...27 18...27 18...27 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 na wyjściu z zegara 21...32 21...32 21...32 ns
tw Zalecana szerokość impulsu zegarowego 20 20 20 ns
tsu Czas ustawiania danych 15 15 20 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.