7481 – 16-bitowa pamięć RAM

 
   

Oznaczenie graficzne pamięci typu 7481

Opis

Układ 7481A zawiera statyczną pamięć 16-bitową (ang. 16-bit random access memory). Elementami pamięciowymi są przerzutniki ułożone w matrycy 4 x 4. Przerzutniki zbudowane są z dwóch sprzężonych ze sobą tranzystorów trójemiterowych. Każdy przerzutnik pamięta stan jednego bitu. Poniżej przedstawiamy strukturę logiczną pamięci 7481A.

Stan nieaktywny wejść adresowych X i Y to stan niski 0. Jeśli chcemy odczytać poziom logiczny bitu zapamiętanego przez przerzutnik znajdujący się na przecięciu linii Xn i Yn, to podajemy na obie te linie stan wysoki 1. Powoduje to pojawienie się na wyjściu S0 lub S1 stanu niskiego (w stanie nieaktywnym na obu tych wyjściach panuje poziom logiczny 1). Jeśli przerzutnik adresowany liniami Xn i Yn pamięta 0, to linia S0 przechodzi w stan niski. Jeśli przerzutnik pamięta 1, to linia S1 przechodzi w stan niski. W ten sposób rozpoznajemy stan zapamiętanego bitu.

Jeśli chcemy zapisać bit w przerzutniku Xn, Yn, to podajemy stan wysoki na obie linie Xn i Yn, a następnie stan wysoki 1 na wejście W0, jeśli zapisujemy bit o stanie 0, lub na wejście W1, jeśli zapisujemy bit o stanie 1. Przy odczycie wejścia W0 i W1 powinny znajdować się w stanie niskim 0.

Pamięć 7481A jest pamięcią ulotną i traci pamiętaną informację po wyłączeniu zasilania.

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5481A 7481A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
Napięcie na liniach adresowych blokujące odczyt 0,8 0,8
Napięcie na liniach adresowych blokujące zapis 1 1
VOH Napięcie wyjściowe w stanie 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe w stanie 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, zapis 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, adres 400 400
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, zapis -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, adres -11 -11
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 40 mA
ICC Prąd zasilania 45...70 45...65 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw|write Szerokość impulsu zapisu 20 20 ns
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 od X i Y 11...40 12...27 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 od X i Y 10...40 11...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7481A

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe