Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7471 – przerzutnik RS master-slave z bramkowanymi wejściami R i S

7471

Oznaczenie graficzne przerzutnika RS typu 7471

obrazek

Opis

Układ 7471 zawiera przerzutnik RS typu Master Slave (pan sługa). Przerzutniki master-slave są przerzutnikami dwutaktowymi, które składają się z dwóch przerzutników. Jeden z nich nosi nazwę master (pan), a drugi slave (sługa). Zwykły przerzutnik RS można zbudować z dwóch bramek NAND lub NOR:

Przerzutnik S-R z bramek NAND   Przerzutnik S-R z bramek NOR
S R Q Q
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 Qn-1 Qn-1
0 0 1 1
     
S R Q Q
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 0

Wejście S nazywamy wejściem ustawiającym (ang. set), a wejście R zerującym (ang. reset). Stan aktywny wejścia S (0 dla przerzutnika RS z bramek NAND lub 1 dla przerzutnika R-S z bramek NOR) powoduje ustawienie wyjścia Q w stan 1. Dlatego wejście S nazywamy ustawiającym. Z kolei stan aktywny wejścia R (0 dla przerzutnika RS z bramek NAND lub 1 dla przerzutnika RS z bramek NOR) powoduje ustawienie wyjścia Q w stan 0. Dlatego wejście R nosi nazwę wejścia zerującego. Kolorem czerwonym zaznaczyliśmy tzw. stany niedozwolone. Jeśli oba wejścia R i S przejdą w stan aktywny, to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się ten sam stan logiczny, co jest sprzeczne z definicja tych wyjść (wyjście Q powinno zawsze mieć stan przeciwny do wyjścia Q). W normalnej pracy przerzutnika należy unikać takich stanów.

Dodając na wejściach dodatkowe bramki uzyskujemy tzw. synchroniczny przerzutnik RS:

obrazek
C S R Q Q
0 X X Qn-1 Qn-1
1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 1 1
<       

Zaletą takiego układu jest to, że wejście S i R wpływają na wyjścia przerzutnika tylko w czasie, gdy sygnał zegarowy C ma stan 1. Gdy C ma stan 0 wejścia S i R są odseparowane od wejść przerzutnika. Jednakże zmiana stanu tych wejść w czasie trwania impulsu zegarowego powoduje zmiany stanu wyjść. Mówimy, że przerzutnik reaguje na wysoki poziom sygnału zegarowego.

Jednakże często zachodzi potrzeba posiadania przerzutnika, który zmieniałby swój stan tylko w odpowiedzi na zbocze sygnału zegarowego (takie przerzutniki są wymagane we wszelkiego rodzaju licznikach). Tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie przerzutnik typu Master Slave.

obrazek

Układ ten działa następująco. Sygnał zegarowy C jest doprowadzany do wejść zegarowych przerzutników w ten sposób, że przerzutnik master M jest aktywny przy niskim stanie C, a przerzutnik slave S jest aktywny przy wysokim stanie C. Zatem gdy sygnał C ma stan 0, to wejścia R i S sterują stanem przerzutnika M. Jednakże w stanie tym drugi przerzutnik S nie jest aktywny i ewentualne zmiany stanów wyjść przerzutnika M nie przenoszą się na wyjścia przerzutnika S. Gdy sygnał zegarowy C zmienia się z 0 na 1, przerzutnik M zapamiętuje swój stan i sygnały S i R przestają mieć na niego wpływ. Na wyjściach M pojawia się zapamiętany stan, który z kolei steruje wejściami R i S przerzutnika S. W stanie wysokim C przerzutnik S staje się aktywny i stan wyjść przerzutnika M zostaje przepisany na wyjścia S. Zwróć uwagę, że w tym stanie wejścia R i S układu nie mają wpływu na stan wyjść przerzutnika S, ponieważ jest on sterowany przez przerzutnik M, a ten jest nieaktywny.

W efekcie układ działa w dwóch krokach w takt impulsów zegarowych C:

  1. Gdy C zmienia się z 0 na 1, zostają zapamiętane w przerzutniku M stany wejść R i S układu. Sygnały R i S zostają odłączone od przerzutnika M.
  2. Gdy C zmienia się z 1 na 0, zapamiętane stany R i S w przerzutniku M zostają przepisane do przerzutnika S i pojawiają się na wyjściu układu i tak już pozostają do kolejnego taktu C.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika RS typu 7471

obrazek

Tabelka stanów przerzutnika RS typu 7471

PRE CLR CLK R S Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 obrazek 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 obrazek 1 0 1 0
1 1 obrazek 0 1 0 1
1 1 obrazek 1 1 ? ?

Na czerwono zaznaczyliśmy stan niestabilny.  Jeśli oba sygnały PRE i CLR mają jednocześnie stan logiczny 0, to na obu wyjściach przerzutnika pojawia się stan 1. Stan ten jest niepoprawny, ponieważ zgodnie z definicją przerzutnika wyjścia powinny znajdować się w stanach przeciwnych. Jeśli teraz oba sygnały PRE i CLR wrócą do wartości 1 (neutralnej), to na wyjściach Q i Q ustali się stan 0-1 lub 1-0 (który to będzie zależy od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika).

Stan nieustalony pojawia się również dla stanów S = 1 i R = 1. Stan wyjść będzie zależał od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej. W normalnej pracy przerzutnika należy unikać tych stanów.

Obudowa DIL-14

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54L71 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, PRE, CLR 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, PRE, CLR -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 2 mA
ICC Prąd zasilania 13...26 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 °C
fmax Zalecana częstotliwość 2,5...3 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE, CLR 35...75 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 10...75
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE, CLR 60...150 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 10...150
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 200 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 200
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 100
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.