Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7470 – przerzutnik JK wyzwalany zboczem dodatnim

7470

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 7470

obrazek            obrazek

Opis

Układ 7470 zawiera przerzutnik JK z wejściami bramkowanymi AND oraz z wejściem ustawiającym i zerującym (ang. AND-gated JK positive triggered flip-flop with preset and clear).

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 7470

obrazek

Przerzutnik, w przeciwieństwie do bramki, jest układem pamięciowym, tzn. jego stan wyjściowy zależy od stanów wejściowych oraz od stanu poprzedniego, który będziemy oznaczać tutaj jako Qn-1. Dzięki tym właściwością z przerzutników buduje się rejestry oraz liczniki. Przerzutniki typu JK są najbardziej uniwersalne i znajdują szerokie zastosowanie w technice cyfrowej. Przerzutnik zmienia swój stan przy dodatnim zboczu sygnału zegarowego (0 → 1).

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 7470

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 0 X X 1 0
1 0 0 X X 0 1
0 0 X X X 0 0
1 1 0→1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0→1 1 0 1 0
1 1 0→1 0 1 0 1
1 1 0→1 1 1 Qn-1 Qn-1
1 1 0 X X Qn-1 Qn-1

Na czerwono zaznaczyliśmy stan niestabilny.  Jeśli oba sygnały PRE i CLR mają jednocześnie stan logiczny 0, to na obu wyjściach przerzutnika pojawia się stan 0. Stan ten jest niepoprawny, ponieważ zgodnie z definicją przerzutnika wyjścia powinny znajdować się w stanach przeciwnych. Jeśli teraz oba sygnały PRE i CLR wrócą do wartości 1 (neutralnej), to na wyjściach Q i Q ustali się stan 0-1 lub 1-0 (który to będzie zależy od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika). W normalnej pracy przerzutnika należy unikać tych stanów.

Zasada działania przerzutnika JK jest taka, że zmiana stanu wyjść Q i Q odbywa się tuż po zboczu narastającym sygnału zegarowego CLK (po około 30ns). Z przedstawionej powyżej tabelki wynika, że dla J = 0 i K = 0 stan przerzutnika się nie zmieni, tzn. na wyjściach będzie taki stan, jaki panował przed dodatnim zboczem CLK. Jeśli J = 1 i K = 1, to narastające zbocze sygnału zegarowego CLK spowoduje zmianę stanów wyjść na przeciwne, tzn. jeśli przykładowo wcześniej było Q = 1 i Q = 0, to po zboczu narastającym CLK będzie Q = 0 i Q = 1. Pozostałe kombinacje ustawiają (J = 1, K = 0) lub zerują (J = 0, K = 1) wyjście Q. Wyjście Q ma zawsze stan przeciwny do Q, z wyjątkiem stanu niestabilnego, który opisaliśmy wyżej.

Jeśli wejścia J i K nie są używane, należy połączyć je z masą. Ustawianie lub zerowanie przerzutnika może być wykonane tylko wtedy, gdy sygnał CLK ma stan niski 0.

Obudowy DIL-14

obrazek
5470J
5470N
obrazek
5470W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5470 7470 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, PRE, CLR 80 80 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, PRE, CLR -3,2 -3,2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 13...26 13...26 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 20...35 20...35 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE, CLR 50 50 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 27..50 27..50
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE, CLR 50 50 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 18...50 18...50
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 30 30
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.