Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7472 – przerzutnik JK Master Slave z bramkowanymi wejściami J i K

7472

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 7472

obrazek

obrazek

Opis

Układ 7472 zawiera przerzutnik JK typu Master Slave (pan sługa) z bramkowanymi wejściami J i K oraz z wejściami ustawiającym i zerującym (ang. AND-gated JK Mater-Slave Flip-Flop with Preset and Clear). W stanie wysokim sygnału zegarowego wejścia J i K nie powinny się zmieniać. Przerzutnik działa w dwóch krokach w takt impulsów zegarowych C:

  1. Gdy C zmienia się z 0 na 1, zostają zapamiętane w przerzutniku M stany wejść J i K układu. Sygnały J i K zostają odłączone od przerzutnika M.
  2. Gdy C zmienia się z 1 na 0, zapamiętane stany J i K w przerzutniku M zostają przepisane do przerzutnika S i wtedy wywierają wpływ się na wyjście układu.

Przerzutnik 7472 jest dzisiaj już przestarzały.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 7472

obrazek

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 7472

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 obrazek 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 obrazek 1 0 1 0
1 1 obrazek 0 1 0 1
1 1 obrazek 1 1 Qn-1 Qn-1

Na czerwono zaznaczyliśmy stan niestabilny.  Jeśli oba sygnały PRE i CLR mają jednocześnie stan logiczny 0, to na obu wyjściach przerzutnika pojawia się stan 1. Stan ten jest niepoprawny, ponieważ zgodnie z definicją przerzutnika wyjścia powinny znajdować się w stanach przeciwnych. Jeśli teraz oba sygnały PRE i CLR wrócą do wartości 1 (neutralnej), to na wyjściach Q i Q ustali się stan 0-1 lub 1-0 (który to będzie zależy od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika).

Jeśli oba wejścia J i K mają stan logiczny 1, to impuls zegarowy spowoduje zmianę stanu wyjść na przeciwny.

Obudowy DIL-14

obrazek
5472J
7472N
obrazek

5472W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5472 7472 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 10...20 10...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 15...20 15...20 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE, CLR 16...25 16...25 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 25...40 25...40
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE, CLR 16...25 16...24 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 25...40 25...40
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 47 47
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.