7449 – dekoder BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego

 
   

Opis

http://learning.grobotronics.com/wp-content/uploads/2014/09/LSHD-5503.jpgWskaźniki 7-segmentowe są stosowane w urządzeniach cyfrowych do wyświetlania cyfr. Wskaźnik zbudowany jest z diod LED, które ułożone są w 7 segmentów. Segmenty oznaczamy literami od a do g:

Odpowiednie zapalenie segmentów tworzy kształt cyfr. Poniżej przedstawiony jest sposób wyświetlania poszczególnych cyfr dla kodów wejściowych od 0 do 15. Kody powyżej 9 nie tworzą poprawnych znaków i nie są zwykle wykorzystywane.

Wskaźniki 7-mio segmentowe występują w dwóch odmianach:

o wspólnej anodzie

    
o wspólnej katodzie

Różnica polega na tym, iż wyświetlacze o wspólnej anodzie reagują na poziom niski wejść a...g, natomiast wyświetlacze o wspólnej katodzie reagują na poziom wysoki tych wejść. Z tego powodu są produkowane różne rodzaje dekoderów sterujących tymi wskaźnikami.

Układ 7449 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod wskaźnika 7-mio segmentowego (ang. BCD to Seven Segment Decoder). Umożliwia on sterowanie lamp cyfrowych. Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D, na które podajemy kod BCD cyfry dziesiętnej. Na wyjściach a...g typu otwarty kolektor pojawia się stan wysoki, który powoduje zaświecenie odpowiednich segmentów wskaźnika. Dekoder posiada dodatkowe wejście:

BI (ang. Blanking Input). Jest to wejście dla sygnału wygaszania zera. Jeśli do wejścia BI zostanie doprowadzony stan niski, to wszystkie wyjścia a...g przyjmą stan nieaktywny bez względu na stan pozostałych wejść. Umożliwia to wygaszanie cyfr lub sterowanie intensywnością świecenia wskaźnika przez doprowadzenie sygnału o odpowiednim wypełnieniu.

Dekoder 7449 różni się od dekodera 7448 tym, iż nie posiada wbudowanych oporników podciągających. Wszystkie wyjścia są typu otwarty kolektor. Dodatkowo układ posiada uproszczone sterowanie wygaszaniem, dzięki czemu całość mieści się w obudowie 14-to nóżkowej.

Dekoder 7449 wyświetla cyfry 6 i 9 w sposób uproszczony:

Wyświetlanie ogonków umożliwia układ 74249.

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera 7449 jest następująca:

 

Tabelka stanów dekodera 7449

Liczba
dziesiętna
lub funkcja
Wejścia BI Wyjścia
A B C D a b c d e f g
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
11 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
13 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BI X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS49 74LS49 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 250 250 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 8...15 8...15 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 100 100 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 100 100 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS49, 74LS49

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe