7448 – dekoder BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego

 
   

Opis

http://learning.grobotronics.com/wp-content/uploads/2014/09/LSHD-5503.jpgWskaźniki 7-segmentowe są stosowane w urządzeniach cyfrowych do wyświetlania cyfr. Wskaźnik zbudowany jest z diod LED, które ułożone są w 7 segmentów. Segmenty oznaczamy literami od a do g:

Odpowiednie zapalenie segmentów tworzy kształt cyfr. Poniżej przedstawiony jest sposób wyświetlania poszczególnych cyfr dla kodów wejściowych od 0 do 15. Kody powyżej 9 nie tworzą poprawnych znaków i nie są zwykle wykorzystywane.

Wskaźniki 7-mio segmentowe występują w dwóch odmianach:

o wspólnej anodzie

    
o wspólnej katodzie

Różnica polega na tym, iż wyświetlacze o wspólnej anodzie reagują na poziom niski wejść a...g, natomiast wyświetlacze o wspólnej katodzie reagują na poziom wysoki tych wejść. Z tego powodu są produkowane różne rodzaje dekoderów sterujących tymi wskaźnikami.

Układ 7448 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod wskaźnika 7-mio segmentowego (ang. BCD to Seven Segment Decoder). Umożliwia on sterowanie wskaźników LED ze wspólną katodą (aktywny stan wysoki) lub buforów lamp cyfrowych. Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D, na które podajemy kod BCD cyfry dziesiętnej. Na wyjściach a...g pojawia się stan wysoki, który powoduje zaświecenie odpowiednich segmentów wskaźnika. Dekoder posiada dodatkowe wejścia/wyjścia:

LT (ang. Lamp Test) jest wejściem testowym. Podanie stanu niskiego powoduje wymuszenie stanu wysokiego na wszystkich wyjściach od a do g, (wejście BI/RBO musi być w stanie wysokim) co odpowiada zapaleniu wszystkich segmentów wskaźnika LED.
RBI (ang. Ripple Blanking Input) jest wejściem, które pozwala wygasić zera wiodące, tzn. początkowe zera liczby. Np. zamiast 00234 wyświetlacz będzie pokazywał tylko 234. Jeśli na wejściu tym pojawi się stan niski, a wyświetlaną cyfrą jest 0, to wyjścia a...g przejdą w stan nieaktywny (czyli niski 0). Dodatkowo wyjście RBO przechodzi w stan niski. Jeśli wyświetlana cyfra jest różna od 0, to zawsze zostanie wyświetlona bez względu na stan wejścia RBI.
BI/RBO (ang. Blanking Input / Ripple Blanking Output). Jest to wejście dla sygnału wygaszania zera (BI) lub wyjście dla wygaszania zer nieznaczących (RBO). Jeśli do wejścia BI zostanie doprowadzony stan niski, to wszystkie wyjścia a...g przyjmą stan nieaktywny bez względu na stan pozostałych wejść. Umożliwia to wygaszanie cyfr lub sterowanie intensywnością świecenia wskaźnika przez doprowadzenie sygnału o odpowiednim wypełnieniu.

Typowy układ aplikacyjny dla dekodera 7448 z wygaszaniem zer nieznaczących jest następujący:

Wejście sygnału RBI dekodera najstarszej cyfry łączymy z masą, co wymusza na tym wejściu stan niski. Wyjście RBO łączy się z wejściem RBI dekodera kolejnej cyfry. Wejście testowe LT można połączyć z plusem zasilania lub pozostawić niepodłączone. Jeśli nie chcemy korzystać z funkcji wygaszania zer wiodących, to po prostu pozostawiamy wejścia RBI i BI/RBO niepodłączone.

Dekoder 7448 wyświetla cyfry 6 i 9 w sposób uproszczony:

Wyświetlanie ogonków umożliwia układ 74248.

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera 7448 jest następująca:

 

Tabelka stanów dekodera 7448

Liczba
dziesiętna
lub funkcja
Wejścia BI/RBO Wyjścia
LT RBI A B C D a b c d e f g
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 X 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2 1 X 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
3 1 X 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 1 X 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
5 1 X 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
6 1 X 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
7 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 1 X 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 X 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
10 1 X 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
11 1 X 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
12 1 X 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
13 1 X 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
14 1 X 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
15 1 X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BI X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0
RBI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 0 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5448 7448 74LS48 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...4,2 2,4...4,2 2,4...4,2 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,27...0,4 0,27...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4...-1,2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -250 -250 -50 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 6,4 6,4 3,2 mA
ICC Prąd zasilania 53...76 53...90 7...13 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 100 100 100 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 100 100 100 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5448, 54LS48, 7448, 74LS48

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe