Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74248 – dekoder BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego

74248

Opis

obrazek

Wskaźniki 7-segmentowe są stosowane w urządzeniach cyfrowych do wyświetlania cyfr. Wskaźnik zbudowany jest z diod LED, które ułożone są w 7 segmentów. Segmenty oznaczamy literami od a do g:

obrazek

Odpowiednie zapalenie segmentów tworzy kształt cyfr. Poniżej przedstawiony jest sposób wyświetlania poszczególnych cyfr dla kodów wejściowych od 0 do 15. Kody powyżej 9 nie tworzą poprawnych znaków i nie są zwykle wykorzystywane.

Wskaźniki 7-mio segmentowe występują w dwóch odmianach:

obrazek
o wspólnej anodzie
     obrazek
o wspólnej katodzie

Różnica polega na tym, iż wyświetlacze o wspólnej anodzie reagują na poziom niski wejść a...g, natomiast wyświetlacze o wspólnej katodzie reagują na poziom wysoki tych wejść. Z tego powodu są produkowane różne rodzaje dekoderów sterujących tymi wskaźnikami.

Układ 74248 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod wskaźnika 7-mio segmentowego (ang. BCD to Seven Segment Decoder). Umożliwia on sterowanie wskaźników LED ze wspólną katodą (aktywny stan wysoki) lub buforów lamp cyfrowych.  Jest to zmodyfikowana nieco wersja dekodera 7448, w której poprawiono wyświetlanie cyfr 6 i 9.  Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D, na które podajemy kod BCD cyfry dziesiętnej. Na wyjściach a...g pojawia się stan wysoki, który powoduje zaświecenie odpowiednich segmentów wskaźnika. Dekoder posiada dodatkowe wejścia/wyjścia:

LT (ang. Lamp Test) jest wejściem testowym. Podanie stanu niskiego powoduje wymuszenie stanu wysokiego na wszystkich wyjściach od a do g, (wejście BI/RBO musi być w stanie wysokim) co odpowiada zapaleniu wszystkich segmentów wskaźnika LED.
RBI (ang. Ripple Blanking Input) jest wejściem, które pozwala wygasić zera wiodące, tzn. początkowe zera liczby. Np. zamiast 00234 wyświetlacz będzie pokazywał tylko 234. Jeśli na wejściu tym pojawi się stan niski, a wyświetlaną cyfrą jest 0, to wyjścia a...g przejdą w stan nieaktywny (czyli niski 0). Dodatkowo wyjście RBO przechodzi w stan niski. Jeśli wyświetlana cyfra jest różna od 0, to zawsze zostanie wyświetlona bez względu na stan wejścia RBI.
BI/RBO (ang. Blanking Input / Ripple Blanking Output). Jest to wejście dla sygnału wygaszania zera (BI) lub wyjście dla wygaszania zer nieznaczących (RBO). Jeśli do wejścia BI zostanie doprowadzony stan niski, to wszystkie wyjścia a...g przyjmą stan nieaktywny bez względu na stan pozostałych wejść. Umożliwia to wygaszanie cyfr lub sterowanie intensywnością świecenia wskaźnika przez doprowadzenie sygnału o odpowiednim wypełnieniu.
obrazek

Typowy układ aplikacyjny dla dekodera 74248 z wygaszaniem zer nieznaczących jest następujący:

obrazek

Wejście sygnału RBI dekodera najstarszej cyfry łączymy z masą, co wymusza na tym wejściu stan niski. Wyjście RBO łączy się z wejściem RBI dekodera kolejnej cyfry. Wejście testowe LT można połączyć z plusem zasilania lub pozostawić niepodłączone. Jeśli nie chcemy korzystać z funkcji wygaszania zer wiodących, to po prostu pozostawiamy wejścia RBI i BI/RBO niepodłączone.

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera 74248 jest następująca:

obrazek

Tabelka stanów dekodera 74248

Liczba
dziesiętna
lub funkcja
Wejścia BI/RBO Wyjścia
LT RBI A B C D a b c d e f g
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 X 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2 1 X 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
3 1 X 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
4 1 X 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
5 1 X 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
6 1 X 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
7 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 1 X 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 X 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
10 1 X 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
11 1 X 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
12 1 X 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
13 1 X 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
14 1 X 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
15 1 X 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BI X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0
RBI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 0 X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS248 74LS248 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...4,2 2,4...4,2 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,35...0,5 0,35...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -100 -100 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 2 6 mA
ICC Prąd zasilania 25...38 25...38 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 100 100 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 100 100 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.