7442 – dekoder BCD na kod 1 z 10

 
   

Opis

Układ 7442 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod 1 z 10 (ang. 4-line BCD to 10-line Decimal Decoder). Składa się z ośmiu inwerterów NOT i 10 czterowejściowych bramek NAND. Inwertery pracują w parach, aby dostarczyć odpowiednich sygnałów sterujących dla bramek wyjściowych. Wewnątrz układu wykonywane jest pełne dekodowanie, co zapewnia stan nieaktywny wyjść w przypadku nieprawidłowych stanów wejściowych. Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D oraz 10 wyjść od 0 do 9.

Na wejścia podajemy cyfrę w kodzie BCD (ang. Binary Coded Decimal, kod dziesiętny kodowany dwójkowo). Powoduje to wysterowanie odpowiedniego wyjścia od 0 do 9 w stan niski, jeśli kod wejściowy jest poprawny. W przeciwnym razie wyjścia pozostają w stanie wysokim.

Tabelka stanów dekodera 7442

Nr BCD 1 z 10
A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
N 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5442 7442 74LS42 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 28...41 28...56 7...13 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 14...30 14...30 15...30 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 10...30 10...30 15...30 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5442A, 54LS42, 7442A, 74LS42
74HC42, 74HCT42

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe