7424 – cztery dwuwejściowe bramki NAND z wejściami Schmitta

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7424

 

Opis

Układ 7424 zawiera cztery dwuwejściowe bramki NAND z wejściami Schmitta (ang. quad 2-input NAND gate gates with schmitt-trigger line-receiver inputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Każda z bramek NAND w układzie 7424 spełnia funkcję logiczną zwykłej bramki NAND, lecz z powodu wyposażenia ich w wejścia Schmitta posiadają one inne progi przełączania dla sygnałów roących i malejących. Wejście Schmitta może być sterowane przez sygnały, które bardzo wolno narastają lub opadają, nie dając zakłóceń na wyjściu, co zdarza się zwykłym bramkom. Układ jest przestarzały. Zamiast niego stosuje się 74132.

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7424

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 7424 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VT+ Napięcie progowe zbocza narastającego 1,5...2 V
VT- Napięcie progowe zbocza opadającego 0,6...1,1 V
VH Histereza: VT+ – VT- 0,4...0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1...-1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 14...23 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 20...32 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 18...27 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 15...22 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe