7423 – dwie czterowejściowe bramki NOR z wejściem ekspanderowym i strobującym

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOR typu 7423

Pierwsza bramka posiada wejścia ekspanderowe

Druga bramka nie posiada wejść ekspanderowych

 

Opis

Układ 7423 zawiera dwie czterowejściowe bramki NOR (ang. dual 4-input NOR gates with strobe), z których jedna wyposażona jest w wejście ekspanderowe. Bramki te realizują funkcję logiczną:

Wejścia ekspanderowe (X i X) występują tylko w bramce nr 1. Pozwalają dołączyć ekspandery 7460, które zwiększą liczbę wejść.

 

Tabelka stanów bramki NOR typu 7423

A B C D G Y
1 X X X 1 0
X 1 X X 1 0
X X 1 X 1 0
X X X 1 1 0
0 0 0 0 X 1
X X X X 0 1

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5423 7423 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 8...16 8...16 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 10...19 10...19 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5423, 7423

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe