Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74195 – 4-bitowy rejestr przesuwający z dostępem równoległym

74195

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74195

obrazek

Opis rejestru 74195

Układ 74195 zawiera 4-bitowy rejestr przesuwający z dostępem równoległym (ang. 4-Bit Parallel-Access Shift Register). Układ posiada wejścia równoległe, wejścia szeregowe oraz wyjścia równoległe.

Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

SH/LD wejście trybu: 1 przesuw danych, 0 ładowanie równoległe
CLK wejście sygnału zegarowego. Zmiany dokonywane są synchronicznie z narastającym zboczem impulsu zegarowego (przejście ze stanu 0 do 1).
CLR asynchroniczne wejście zerowania. Stan niski wymusza stany 0 na wszystkich wyjściach Q. Wyjście QD przyjmuje stan 1.
J,K wejścia danych szeregowych przy przesuwie. Pozwalają wprowadzać bity szeregowo w różny sposób (patrz, tabelka funkcji).
A...D wejścia danych równoległych.
QA...QD, QD wyjścia równoległe.

Rejestr pracuje w dwóch trybach:

Ładowanie równoległe wykonywane jest przez umieszczenie 4 bitów danych na wejściach równoległych A, B, C, D i poziomu niskiego 0 na wejściu wyboru trybu SH/LD. Przy narastającym zboczu sygnału zegarowego dane z wejść równoległych zostaną zapisane do przerzutników i pojawią się na wyjściach. Przy ładowaniu równoległym zablokowane jest wejście danych szeregowych.

Przesuw danych wykonywany jest synchronicznie, gdy na wejściu wyboru trybu SH/LD jest stan wysoki 1 i sygnał zegarowy przechodzi ze stanu 0 na 1. W tym trybie dane szeregowe pobierane są z wejść J-K.:

J K Opis
0 0 wprowadzany jest bit 0.
0 1 wprowadzany jest bit z wyjścia QA.
1 0 wprowadzany jest zaprzeczony bit z wyjścia QA.
1 1 wprowadzany jest bit 1.

Tabelka funkcji rejestru 74195

Wejścia Wyjścia
CLR SH/LD CLK J K A B C D QA QB QC QD QD
0 X X X X X X X X 0 0 0 0 1
1 0 X X a b c d a b c d d
1 1 0 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0 QD0
1 1 0 1 X X X X QA0 QA0 QBn QCn QCn
1 1 0 0 X X X X 0 QAn QBn QCn QCn
1 1 1 1 X X X X 1 QAn QBn QCn QCn
1 1 1 0 X X X X QA0 QA0 QBn QCn QCn
QX0 – stan wyjścia Q przed stanem ustalonym wejść szeregowych
QXn – stan wyjścia Q przed dodatnim zboczem sygnału zegarowego

Sieć logiczna rejestru 74195

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54195 74195 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 39...63 39...63 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 0...30 0...30 MHz

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.