74196 – 4-bitowy ustawialny licznik dziesiętny (moduły 2 i 5)

 
   

Oznaczenie graficzne licznika typu 74196

Opis licznika 74196

Układ 74196 zawiera 4 przerzutniki Master/Slave połączone w ten sposób, iż tworzą dwa liczniku z modułem 2 i z modułem 5 (ang. 4-Bit Presettable Decade Counter).

Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

LOAD wejście zapisu danych.
CLK1 wejście sygnału zegarowego do modułu zliczającego do 2. Zliczanie odbywa się przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
CLK2 wejście sygnału zegarowego do modułu zliczającego do 5. Zliczanie odbywa się przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
CLR asynchroniczne wejście zerowania. Stan niski wymusza stany 0 na wszystkich wyjściach Q.
A...D wejścia danych równoległych.
QA...QD, QD wyjścia równoległe.

Aby załadować dane do licznika, należy ustawić linię LOAD w stan niski, umieścić dane na liniach A...D, po czym ustawić linię LOAD w stan wysoki. Dane zostaną przepisane do przerzutników licznika. Gdy linia LOAD jest w stanie niskim, zliczanie jest zablokowane.

Układ jest już przestarzały.

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54196 74196 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A...D, LOAD 40 40 µA
CLR, CLK1 80 80
CLK2 120 120
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A...D, LOAD -1,6 -1,6 mA
CLR -3,2 -3,2
CLK1 -4,8 -4,8
CLK2 -6,4 -6,4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 48...59 48...59 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara CLK1 0...50 0...50 MHz
CLK2 0...25 0...25

 

Dane techniczne układu w Internecie

74196

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe