Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74194 – 4-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwający

74194

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74194

obrazek

Opis 74194

Układ 74194 zawiera 4-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwający (ang. 4-Bit Bidirectional Universal Shift Register), który posiada wszystkie niezbędne cechy. Układ pracuje w 4 trybach wybieranych stanem wejść S0 i S1:

Zmiana trybu pracy powinna się odbywać przy stanie wysokim na wejściu zegarowym.

Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

S0 i S1 wejścia określające tryb pracy układu (patrz wyżej).
CLK wejście sygnału zegarowego. Zmiany dokonywane są synchronicznie z narastającym zboczem impulsu zegarowego (przejście ze stanu 0 do 1).
CLR asynchroniczne wejście zerowania. Stan niski wymusza stany 0 na wszystkich wyjściach Q.
SR wejście danych szeregowych przy przesuwie w prawo.
SL wejście danych szeregowych przy przesuwie w lewo.
A...D wejścia danych równoległych.
QA...QD wyjścia równoległe.

Tabelka funkcji rejestru 74194

WEJŚCIA WYJŚCIA
CLR TRYB CLK SZER. RÓWNOL. QA QB QC QD
S1 S0 SL SR A B C D
0 X X X X X X X X X 0 0 0 0
1 X X 0 X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
1 1 1 X X a b c d a b c d
1 0 1 X 1 X X X X 1 QAn QBn QCn
1 0 1 X 0 X X X X 0 QAn QBn QCn
1 1 0 1 X X X X X QBn QCn QDn 1
1 1 0 0 X X X X X QBn QCn QDn 0
1 0 0 X X X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
QX0 – stan wyjścia Q przed zmianą
QXn – stan wyjścia Q po zmianie

Sieć logiczna rejestru 74194

obrazek

Sieć logiczna rejestru 74LS194A/74S194

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54194 74194 74LS194 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 39...63 39...63 15...23 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 0...25 0...25 0...25 MHz

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.