Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74184 – konwerter BCD→kod binarny

74184

Oznaczenie konwertera typu 74184

obrazek

Opis

Układ 74184 został utworzony na bazie pamięci stałej typu 7488 i pełni funkcję konwertera kodu BCD na kod binarny (ang. BCD-to-Binary Converter). Funkcje logiczne są zatem zapisane w komórkach ROM, które wybierane są za pomocą adresów podawanych na wejścia. Pamięć ROM ma pojemność 32 słów ośmiobitowych (5 linii adresowych A...E daje 32 adresy od 00000 do 11111). Dla każdej kombinacji adresów na liniach A...E pamięć zwraca odpowiednią kombinację bitów na liniach Y1...Y8. Zawartość pamięci ROM jest tak dobrana, iż tworzy ona konwerter BCD na kod binarny 8421.

Przypomnijmy, kod BCD (ang. Binary Coded Decimal - dziesiętny kodowany dwójkowo) został opracowany, aby w systemie dwójkowym kodować wartości cyfr dziesiętnych. Słowo kodujące jedną cyfrę ma 4 bity wg poniższej tabeli:

cyfra BCD
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

Zapis liczby BCD składa się z dwójkowego zapisu cyfr dziesiętnych wg powyższej tabeli.

Na przykład liczbę dziesiętną 759 zakodujemy jako:

7 – 0111
5 – 0101
9 – 1001

759011101011001

Funkcje wejść układu 74184 są następujące:

G stan niski uaktywnia wyjścia dekodera. Wszystkie wyjścia są typu otwarty kolektor. W stanie nieaktywnym panuje na nich logiczne 1. Pozwala to bezproblemowo łączyć ze sobą układy 78184 w większe bloki.
A...E wejścia BCD (wybieranie adresu).
Y1...Y8 wyjścia typu otwarty kolektor. Znaczenie tych wyjść zależy od wybranego układu pracy konwertera. Wyjścia Y6, Y7 i Y8 nie są używane przy konwersji BCD→kod binarny. Na wyjściach Y1...Y8 pojawia się zawartość komórki pamięci ROM wypranej przez adres podany na wejścia A...E.

Poniższy przykład przedstawia układ konwersji BCD na kod binarny 8421. Najmłodszy bit liczby BCD nie jest konwertowany i przechodzi bezpośrednio do wyniku. Trzy starsze bity najmłodszej cyfry oraz dwa najmłodsze bity starszej cyfry liczby BCD są wprowadzane na wejścia układu 74184, a na wyjściach otrzymujemy 5 najstarszych bitów wyniku konwersji.

obrazek

Ponieważ najmłodszy bit nie jest konwertowany, wyjścia są takie same dla dwóch kolejnych liczb BCD, co przedstawiono w poniższej tabelce funkcji (Uwaga: wartości inne niż w tabelce powodują ustawienie wszystkich wyjść Y w stan wyoski):

Tabela funkcji

BCD Wejścia Wyjścia
E D C B A G Y5 Y4 Y3 Y2 Y1
00-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
04-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06-07 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
08-09 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10-11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12-13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
14-15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
16-17 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
18-19 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
20-21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22-23 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
24-25 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
26-27 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
28-29 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
30-31 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
32-33 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
34-35 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36-37 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
38-39 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
inne X X X X X 1 1 1 1 1 1

Układy 74184 można łączyć kaskadowo w celu uzyskania konwertera o szerszym zakresie wartości BCD. Poniższy przykład przedstawia pełny konwerter dwóch cyfr BCD na kod 8421:

obrazek

Wyjście Y5 drugiego układu nie jest podłączone. Przy łączeniu kaskadowym należy uwzględnić sumaryczne czasy propagacji sygnałów. Więcej przykładów zastosowania układu 74184 znajdziesz w materiałach producentów. Układ pozwala również na konwersję pomiędzy różnymi kodami BCD.

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54184 74184 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,5 2,4...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1 -1 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,1 0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 12 12 mA
ICC Prąd zasilania 50...99 50...99 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji 0 →1 27...40 27...40 ns
tPHL Czas propagacji 1 →0 23...40 23...40 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.