74185 – konwerter kod binarny→BCD

 
   

Oznaczenie konwertera typu 74185

Opis

Układ 74185, podobnie jak 74184, został utworzony na bazie pamięci stałej typu 7488 i pełni funkcję konwertera kodu binarnego 8421 na kod BCD (ang.Binary-to-BCD Converter). Funkcje logiczne są zapisane w pamięci ROM, której komórki wybiera się za pomocą adresów podawanych na wejścia. Pamięć ROM ma pojemność 32 słów ośmiobitowych (5 linii adresowych A...E daje 32 adresy od 00000 do 11111). Dla każdej kombinacji adresów na liniach A...E pamięć zwraca odpowiednią kombinację bitów na liniach Y1...Y8. Zawartość pamięci ROM jest tak dobrana, iż tworzy ona konwerter kodu binarnego 8421 na BCD.

Przypomnijmy, kod BCD (ang. Binary Coded Decimal - dziesiętny kodowany dwójkowo) został opracowany, aby w systemie dwójkowym kodować wartości cyfr dziesiętnych. Słowo kodujące jedną cyfrę ma 4 bity wg poniższej tabeli:

cyfra BCD
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

Zapis liczby BCD składa się z dwójkowego zapisu cyfr dziesiętnych wg powyższej tabeli.

Na przykład liczbę dziesiętną 759 zakodujemy jako:

7 – 0111
5 – 0101
9 – 1001

759011101011001

Funkcje wejść układu 74185 są następujące:

G stan niski uaktywnia wyjścia dekodera. Wszystkie wyjścia są typu otwarty kolektor. W stanie nieaktywnym panuje na nich logiczne 1. Pozwala to bezproblemowo łączyć ze sobą układy 78184 w większe bloki.
A...E wejścia adresowe, na które podajemy bity kodu binarnego.
Y1...Y8 wyjścia typu otwarty kolektor. Na wyjściach Y1...Y6 pojawiają się bity kodu binarnego 8421 dla odpowiednich wartości wejść A...E. Wyjścia Y7 i Y8 są nieużywane i zawsze znajdują się w stanie wysokim.

Poniższy przykład przedstawia układ konwersji liczby w kodzie binarnym 8421 na kod BCD. Najmłodszy bit o wadze 20 nie jest konwertowany i staje się on bezpośrednio najmłodszym bitem młodszej cyfry BCD.

Tabela funkcji

wartość
dwójkowa
Wejścia Wyjścia
E D C B A G Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1
0-1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2-3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4-5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6-7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
8-9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
10-11 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
12-13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
14-15 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
16-17 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
18-19 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
20-21 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
22-23 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
24-25 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
26-27 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
28-29 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
30-31 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
32-33 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
34-35 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
36-37 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
38-39 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
40-41 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
42-43 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
44-45 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
46-47 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
48-49 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
50-51 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
52-53 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
54-55 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
56-57 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
58-59 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
60-61 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
62-63 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
dowolne X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54185 74185 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,5 2,4...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1 -1 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,1 0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 12 12 mA
ICC Prąd zasilania 50...99 50...99 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji 0 →1 27...40 27...40 ns
tPHL Czas propagacji 1 →0 23...40 23...40 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74185

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe