74183 – podwójny, pełny sumator jednobitowy z przeniesieniem

 
   

Oznaczenie sumatora typu 74183

Opis

Układ 74183 zawiera dwa pełne sumatory dwójkowe (ang. Dual Carry-Save Full Addrers). Sumator jednobitowy jest układem arytmetycznym, który służy do wykonywania operacji dodawania na dwóch bitach. Układ posiada trzy wejścia i dwa wyjścia:

A, B sumowane bity
Cn wejście przeniesienia
Σ wyjście sumy
Cn+1 wyjście przeniesienia

Tabela funkcji

Wejścia Wyjścia
Cn A B Σ Cn+1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

 

Sieć sumatora 74183

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H183 74H183 74LS183 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,5 2,4...3,5 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 150 150 60 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -6 -6 -1,2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 8 mA
ICC Prąd zasilania 40...69 40...75 10...17 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji 0 →1 10...15 10...15 9...15 ns
tPHL Czas propagacji 1 →0 12...18 12...18 20...33 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74183

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe