74182 – generator przeniesień równoległych

 
   

Oznaczenie graficzne generatora przeniesień równoległych typu 74182

Opis

Układ 74182 jest generatorem przeniesień równoległych (ang. Look-Ahead Carry Generator), którego podstawową funkcją jest przyspieszenie operacji arytmetycznych na wielobitowych liczbach binarnych. Układ zmniejsza czas ustalenia się wyniku końcowego operacji arytmetycznej dzięki równoległej generacji przeniesień. Może go stosować kaskadowo, co dodatkowo zwiększa możliwości wykorzystania w różnych aplikacjach.

Poniżej przykład współpracy 74182 z 4 jednostkami 74181. Taki układ pozwala na szybkie operacje arytmetyczne na liczbach 16-bitowych:

A w ten sposób łączymy te układy kaskadowo, uzyskując możliwość wykonywania operacji arytmetycznych na liczbach 64-bitowych. Całość składa się z 16 układów 74181 i 5 układów 74182:

Przeznaczenie wejść i wyjść

G0...G3 wejścia generacji przeniesień
P0...P3 wejścia propagacji przeniesień
Cn wejście przeniesienia
Cn+x, Cn+y, Cn+z wyjścia przeniesień
G wyjście generacji przeniesienia
P wyjście propagacji przeniesienia

Układ 74182 może pracować w logice dodatniej lub ujemnej. W logice ujemnej (aktywny stan niski 0) ulegają odpowiednio zmianie oznaczenia sygnałów:

Tabela funkcji dla wyjścia G

Wejścia Wy
G3 G2 G1 G0 P3 P2 P1 G
0 X X X X X X 0
X 0 X X 0 X X 0
X X 0 X 0 0 X 0
X X X 0 0 0 0 0
pozostałe kombinacje 1

 

Tabelka funkcji dla wyjścia P

Wejścia Wy
P3 P2 P1 P0 P
0 0 0 0 0
pozostałe kombinacje 1

 

Tabelka funkcji dla wyjścia Cn+x

Wejścia Wy
G0 P0 Cn Cn+x
0 X X 1
X 0 1 1
pozostałe kombinacje 0

 

Tabelka funkcji dla wyjścia Cn+y

Wejścia Wy
G1 G0 P1 P0 Cn Cn+y
0 X X X X 1
X 0 0 X X 1
X X 0 0 1 1
pozostałe kombinacje 0

 

Tabelka funkcji dla wyjścia Cn+z

Wejścia Wy
G2 G1 G0 P2 P1 P0 Cn Cn+z
0 X X X X X X 1
X 0 X 0 X X X 1
X X 0 0 0 X X 1
X X X 0 0 0 1 1
pozostałe kombinacje 0

 

Sieć generatora przeniesień równoległych 74182

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54182 74182 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 (za wyjątkiem A=B) 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 Wejście Cn 80 80 µA
Wejście P3 120 120
Wejście P2 160 160
Wejścia P0, P1, G3 200 200
Wejścia G0, G2 360 360
Wejście G1 400 400
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 Wejście Cn -3,2 -3,2 mA
Wejście P3 -4,8 -4,8
Wejście P2 -6,4 -6,4
Wejścia P0, P1, G3 -8 -8
Wejścia G0, G2 -14,4 -14,4
Wejście G1 -16 -16
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 (za wyjątkiem A=B) -0,8 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 (tylko A=B) 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 27...65 27...72 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C

 

Dane techniczne układu w Internecie

74182

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe