Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74177 – ustawialny licznik dwójkowy

74177

Oznaczenie graficzne licznika typu 74177

obrazek

Opis

Układ 74177 zawiera cztery przerzutniki typu Master-Slave, które są wewnętrznie połączone w dwa niezależne liczniki z modułem 2 i 8. Liczniki można ustawiać w dowolnym momencie (ang. Presettable Binary Counters/Latches) przez ustawienie wejścia LD w stan niski i zmianę stanu wejść A...D. Wyjścia Q zmienią się niezależnie od stanu liczników. Układ może również zostać wykorzystany jako 4 przerzutniki typu Latch przez wykorzystanie wejścia LD jako wejścia strobujacego, które zapisuje w nich krótkim impulsem ujemnym dane z wejść A...D. Dane zostaną zapisane do przerzutników i nie będą się zmieniały, jeśli wejścia zegarowe CLK pozostaną w stanie nieaktywnym. Układ posiada następujące wejścia/wyjścia:

A wejście ustawiające stan licznika liczącego modułem 2
QA wyjście licznika liczącego modułem 2
CLK1 sygnał zegarowy dla licznika zliczającego modułem 2. Zliczanie następuje przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
B, C, D wejścia ustawiające dla licznika liczącego modułem 8
QB, QC, QD wyjścia licznika liczącego modułem 8
CLK2 sygnał zegarowy dla licznika zliczającego modułem 5. Zliczanie następuje przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
LD w stanie niskim powoduje załadowanie danych z wejść do przerzutników. W stanie wysokim uaktywnia zliczanie.
CLR stan niski powoduje wyzerowanie wszystkich przerzutników

Przy pracy w trybie 8-4-2-1 sygnał zegarowy podajemy na wejście CLK1, a wejście CLK2 łączymy z wyjściem QA. Częstotliwość impulsów zegarowych może dochodzić do 35MHz.

Przy pracy w trybie 4-2-1 sygnał zegarowy należy podać na wejście CLK2. Stan licznika pojawia się wtedy na wyjściach QD, QC i QB. Częstotliwość impulsów zegarowych nie powinna przekraczać 17,5MHz.

Tabela funkcji licznika

Tryb 8-4-2-1
obrazek
n Wyjścia
QD QC QB QA
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
10 1 0 1 0
11 1 0 1 1
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1

Sieć logiczna licznika 74177

obrazek

Obudowa DIL-14

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54177 74177 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A...D, LD 40 40 µA
CLR, CLK1 80 80
CLK2 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A...D, LD -1,6 -1,6 mA
CLR -3,2 -3,2
CLK1 -4,8 -4,8
CLK2 -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 30...48 30...48 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fCLK1 Częstotliwość zegara na wejściu CLK1 0...35 0...35 MHz
fCLK2 Częstotliwość zegara na wejściu CLK2 0...17,5 0...17,5 MHz
tw Szerokość impulsu CLK1 14 14 ns
CLK2 28 28
CLR 20 20
LD 25 25
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.