74176 – ustawialny licznik dziesiętny

 
   

Oznaczenie graficzne licznika typu 74176

 

Opis

Układ 74176 zawiera cztery przerzutniki typu Master-Slave, które są wewnętrznie połączone w dwa niezależne liczniki z modułem 2 i 5. Liczniki można ustawiać w dowolnym momencie (ang. Presettable Decade Counters/Latches) przez ustawienie wejścia LD w stan niski i zmianę stanu wejść A...D. Wyjścia Q zmienią się niezależnie od stanu liczników. Układ może również zostać wykorzystany jako 4 przerzutniki typu Latch przez wykorzystanie wejścia LD jako wejścia zapisującego krótkim impulsem ujemnym. Dane zostaną zapisane do przerzutników i nie będą się zmieniały, jeśli wejścia zegarowe CLK pozostaną w stanie nieaktywnym. Układ posiada następujące wejścia/wyjścia

A wejście ustawiające stan licznika liczącego modułem 2
QA wyjście licznika liczącego modułem 2
CLK1 sygnał zegarowy dla licznika zliczającego modułem 2. Zliczanie następuje przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
B, C, D wejścia ustawiające dla licznika liczącego modułem 5
QB, QC, QD wyjścia licznika liczącego modułem 5
CLK2 sygnał zegarowy dla licznika zliczającego modułem 5. Zliczanie następuje przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego.
LD w stanie niskim powoduje załadowanie danych z wejść do przerzutników. W stanie wysokim uaktywnia zliczanie.
CLR stan niski powoduje wyzerowanie wszystkich przerzutników

 

Tabele funkcji licznika

Tryb BCD   Tryb 5-2
 
n Wyjścia
QD QC QB QA
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
 
n Wyjścia
QA QD QC QB
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 1 0 0 0
6 1 0 0 1
7 1 0 1 0
8 1 0 1 1
9 1 1 0 0

 

Sieć logiczna licznika 74176

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54176 74176 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A...D, LD 40 40 µA
CLR, CLK1 80 80
CLK2 120 120
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A...D, LD -1,6 -1,6 mA
CLR -3,2 -3,2
CLK1, CLK2 -4,8 -4,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 30...48 30...48 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fCLK1 Częstotliwość zegara na wejściu CLK1 0...35 0...35 MHz
fCLK2 Częstotliwość zegara na wejściu CLK2 0...17,5 0...17,5 MHz
tw Szerokość impulsu CLK1 14 14 ns
CLK2 28 28
CLR 20 20
LD 25 25

 

Dane techniczne układu w Internecie

74176

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe