74178 – 4-bitowy rejestr przesuwający o dostępie równoległym

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74178

 

Opis

Układ 74178 zawiera 4 bitowy rejestr przesuwający z dostępem równoległym (4-Bit Parralel-Access  Shift Register). Wejścia i wyjścia są następujące:

A...D wejście danych równoległych.
QA...QD wyjście danych równoległych
SER wejście danych szeregowych.
CLK sygnał zegarowy
LD wejście sterujące wpisem danych równoległych
SH wejście sterujące przesuwaniem danych w prawo

Zapis danych z wejść A...D do rejestru następuje po ustawieniu wejścia SH w stan niski 0, umieszczeniu danych na wejściach A...D i ustawieniu wejścia LD w stan wysoki. Dane zostają zapisane w przerzutnikach rejestru synchronicznie i pojawią się na wyjściach po ujemnym zboczu (0→1) sygnału zegarowego CLK. Podczas ładowania danych wejście szeregowe SER zostaje zablokowane.

Przesuw w prawo jest wykonywany na ujemnym zboczu sygnału zegarowego, gdy wejście SH jest w stanie wysokim (stan wejścia LD jest wtedy nieistotny). Dane szeregowe w tym trybie podawane są na wejście SER.

Gdy oba wejścia LD i SH są w stanie niskim, taktowanie może być wykonywane, dane z wyjścia każdego przerzutnika są wewnętrznie podawane na jego wejście. W efekcie dane nie są zmieniane. Dzięki temu można pozostawić aktywny sygnał zegarowy, a stan rejestru pozostanie niezmieniony.

Tabela funkcji rejestru

Wejścia Wyjścia
SH LD CLK SER A B C D QA QB QC QD
X X 1 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 0 X X X X X QA0 QB0 QC0 QD0
0 1 X a b c d a b c d
1 X 1 X X X X 1 QAn QBn QCn
1 X 0 X X X X 0 QAn QBn QCn

0 – stan wyjścia przed zmianą sygnałów sterujących

n – stan wyjścia przed ujemnym zboczem sygnału CLK

Sieć logiczna rejestru 74178

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54178 74178 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 46...70 46...75 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fCLK Częstotliwość zegara 0...25 0...25 MHz
tw Szerokość impulsu zegarowego 20 20 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74178

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe