74167 – synchroniczny mnożnik przez ułamek dziesiętny

 
   

Oznaczenie graficzne mnożnika typu 74167

 

Opis

Układ 74167 zawiera synchroniczny, programowany, 4-bitowy licznik dziesiętny, który pełni rolę mnożnika impulsów wejściowych przez ułamek dziesiętny (ang. Synchronous Decade Rate Multiplier). Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

CLK – wejście impulsów zegarowych, wnosi obciążenie dwóch standardowych wejść TTL. Wszystkie pozostałe wejścia wnoszą obciążenie jednego standardowego wejścia TTL.

ENIN – stan niski uaktywnia układ na impulsy zegarowe. Stan wysoki blokuje impulsy zegarowe.

STRB – stan niski uaktywnia układ, stan wysoki blokuje układ.

CLR – stan wysoki zeruje licznik

SET-TO-9 – stan wysoki ustawia licznik na 9

UNITY/CAS – stan niski blokuje wyjście Y

B0...B3 – wejścia określające licznik ułamka dziesiętnego, przez który będzie mnożona częstotliwość wejściowa (na wejściu CLK). Wartości są liczbą dwójkową od 0 (0000) do 9 (1001).

Y – wyjście impulsów zegarowych o częstotliwości:

Jeśli wejścia B0...B3 mają stan 0, to wyjście Y ma stan niski, a impuls pojawi się na wyjściu ENOUT po każdych 10 impulsach CLK. Wyjście Y można zablokować w stan wysoki stanem 0 na wejściu UNITY/CAS. Umożliwia to łączenie układów 74167 w kaskady.

Z – jak Y, lecz impulsy zaprzeczone
ENOUT – jeśli układ jest aktywny, to na tym wyjściu pojawia się jeden impuls na każde 10 impulsów zegarowych. Umożliwia to łączenie układów 74167 w kaskady.

 

Tabelka funkcji mnożnika typu 74167

Wejścia Wyjścia
CLR ENIN STRB B3 B2 B1 B0 CLK UNITY/CAS Y Z ENOUT
1 X 1 X X X X X 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 (10) 1 0 1 (1)
0 0 0 0 0 0 1 (10) 1 (1) (1) (1)
0 0 0 0 0 1 0 (10) 1 (2) (2) (1)
0 0 0 0 0 1 1 (10) 1 (3) (3) (1)
0 0 0 0 1 0 0 (10) 1 (4) (4) (1)
0 0 0 0 1 0 1 (10) 1 (5) (5) (1)
0 0 0 0 1 1 0 (10) 1 (6) (6) (1)
0 0 0 0 1 1 1 (10) 1 (7) (7) (1)
0 0 0 1 0 0 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 0 0 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 0 1 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 0 1 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 1 0 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 1 0 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 1 1 0 (10) 1 (8) (8) (1)
0 0 0 1 1 1 1 (10) 1 (9) (9) (1)
0 0 0 1 0 0 1 (10) 0 1 (9) (1)

(n) – liczba impulsów we/wy

   – licznik ułamka przekracza 9

Aplikacja układów 74167

Poniżej mamy typowy schemat aplikacyjny dla mnożników 74167. Trzy dekady umożliwiają mnożenie częstotliwości wejściowej przez ułamki dziesiętne od 0,001 do 0,999. W podobny sposób można łączyć ze sobą więcej dekad.

 

Sieć logiczna mnożnika 74167

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54167 74167 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 CLK 80 80 µA
pozostałe 40 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 CLK -3,2 -3,2 mA
pozostałe -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 65...99 65...99 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsów CLK 20 20 ns
tw(CLR) Szerokość impulsu CLR 15 15 ns
tw(SET-TO-9) Szerokość impulsu SET-TO-9 15 15 ns
fCLK Częstotliwość zegara 0...32 0...32 MHz

 

Dane techniczne układu w Internecie

74167

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe