74166 – 8-bitowy rejestr przesuwający z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowymi

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru przesuwającego typu 74166

 

Opis

Układ 74166 zawiera 8-bitowy rejestr przesuwający, który zamienia dane równoległe na szeregowe (ang. Parallel-Load 8-bit Shift Register). Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

CLR – asynchroniczne wejście zerujące.
SH/LD – wejście sterujące ładowaniem danych lub przesuwaniem informacji w rejestrze. Wstanie niskim do przerzutników rejestru zostaje zapisana informacja z wejść danych A...H. W stanie wysokim informacja w rejestrze może być przesuwana.
CLKINH – w stanie wysokim blokuje sygnał zegarowy, informacja nie jest przesuwana w rejestrze
CLK – sygnał zegarowy. Jeśli jest uaktywniony przez niski stan CLKINH oraz wysoki stan SH/LD, to narastające zbocze powoduje przesunięcie informacji przechowywanej w rejestrze o jeden bit w prawo.
SER – wejście szeregowe. Przy przesuwie informacji dana z wejścia SER zostaje wpisana do przerzutnika A.
A...H – szeregowe wejścia danych. Wpis następuje przy niskim stanie na wejściu SH/LD.
QH, QH – wyjście szeregowa z ostatniego przerzutnika H.

 

Tabelka funkcji rejestru typu 74166

Wejścia Wewnątrz Wyjście
CLR SH/LD CLKINH CLK SER A...H QA QB QH
0 X X X X X 0 0 0
1 X 0 0 X X QA0 QB0 QH0
1 0 0 X a...h a b h
1 1 0 1 X 1 QAn QGn
1 1 0 0 X 0 QAn QGn
1 X 1 X X QA0 QB0 QH0

Q0 – stan początkowy

Qn – stan poprzedni przed przesunięciem

Sieć logiczna rejestru przesuwającego 74166

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54166 74166 74LS166 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 90...127 90...127 20...32 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsów CLK 25...35 25...35 25 ns
fCLK Częstotliwość zegara 0...25 0...25 0...25 MHz

 

Dane techniczne układu w Internecie

74166

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe