Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74168 – dwukierunkowy synchroniczny licznik dziesiętny

74168

Oznaczenie graficzne licznika typu 74168

obrazek

Opis

Układ 74168 dwukierunkowy synchroniczny licznik dziesiętny (ang. BCD Decade Synchronous Bi-Directional Counter). Wewnątrz zawiera cztery przerzutniki typu D, które pełnią rolę licznika synchronicznego. Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

CLK – impulsy zegarowe. Zliczanie następuje przy narastającym zboczu.
PE
– ładowanie równoległe (ang. Parallel Enable). Gdy sygnał przyjmuje stan niski, to przerzutniki D są ładowane stanem wejść P0...P3 przy narastającym zboczu sygnału zegarowego.
U/D – kierunek zliczania (ang. Up / Down). W stanie wysokim licznik zlicza do góry, w stanie niskim w dół.
CEP i CET – wejścia uaktywniające zliczanie (ang. Count Enable Parallel i Count Enable Trickle). Aby licznik liczył, wszystkie wejścia CEP, CET  muszą być w stanie niskim, a PE w stanie wysokim.
TC – osiągnięcie końca (ang. Terminal Count). Jeśli sygnał CET jest w stanie niskim, to na wyjściu TC pojawia się stan 0, gdy licznik osiąga 9 przy zliczaniu w górę lub 0 przy zliczaniu w dół. Sygnał ten można wykorzystać do kaskadowego łączenia liczników.
P0...P3 – wejścia równoległe. Umożliwiają załadowanie licznika określoną wartością początkową.
Q0...Q3 – wyjścia danych z przerzutników, stan licznika.

Tabelka funkcji licznika typu 74168

PE CEP CET U/D Akcja przy narastającym
zboczu sygnału CLK
0 X X X Ładowanie (Pn → Qn)
1 0 0 1 Zliczanie w górę
1 0 0 0 Zliczanie w dół
1 1 X X Brak zmiany
1 X 1 X Brak zmiany

Graf przejść licznika 74168

obrazek

Sieć logiczna licznika 74168

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS168 74LS168 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,5 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,5 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 CET 40 40 µA
pozostałe 20 20
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 CET -0,8 -0,8 mA
pozostałe -0,4 -0,4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 34 34 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsów CLK 25 25 ns
fCLK Częstotliwość zegara 25...32 25...32 MHz
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.