74159 – dekoder/demultiplekser 4 linii na 16
z wyjściami typu otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne demultipleksera typu 74159

 

Opis

Układ 74159 zawiera demultiplekser 16-wyjściowy (ang.Dual 4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer). Układ posiada dwa wejścia uaktywniające G1 i G2, cztery wejścia adresowe D...A (8421) oraz 16 wyjść 0...15 typu otwarty kolektor. Uaktywnienie demultipleksera następuje po podaniu stanu niskiego 0 na oba wejścia G1 i G2. Gdy demultiplekser jest uaktywniony, wtedy wyjście n, którego adres określa stan wejść D, C, B i A traktowany jako liczba binarna, przyjmuje stan niski 0. Wszystkie pozostałe wyjścia są w stanie wysokim 1. Układ może pracować jako dekoder kodu 8421 na kod 1 z 16 (oba wejścia G1 i G2 w stanie niskim 0) lub jako demultiplekser 16-wyjsciowy. Demultiplekser jest układem cyfrowym, który stan wejścia przekazuje na jedno z wybranych wyjść. W tym przypadku należy jedno z wejść G1 lub G2 połączyć z masą. Wtedy na wyjściu wybranym przez adres D,C,B,A pojawi się stan drugiego z wejść, jeśli przyjmie ono stan niski 0.

 

Tabelka stanów demultipleksera typu 74159

Wejścia Wyjścia
G1 G2 D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu 74159

 

Obudowa DIL-24

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54159 74159 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 50 50 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 34...56 34...56 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 23...36 23...36 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 24...36 24..36 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74159

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe