Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74158 – czterokrotny selektor/multiplekser z 2 linii na 1 z negacją wyjść

74158

Oznaczenie graficzne multipleksera typu 74158

obrazek

Opis

Układ 74158 zawiera cztery sprzężone selektory/multipliksery 2 linii na 1 (ang. Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers). Układ posiada 8 wejść danych pogrupowanych w 4 grupy po 2 (A i B), cztery wyjścia Y po jednym dla każdej z czterech grup wejść oraz dwa wejścia sterujące: wybierające A/B oraz uaktywniające G. Wejście G uaktywnia układ, gdy znajduje się w stanie niskim 0. W stanie wysokim wejścia G na wyjściach Y panuje stan wysoki 1. Wejście wybierające A/B powoduje wybranie na wyjściu Y negacji wejścia A (w stanie 0) lub negacji wejścia B (w stanie 1).

Tabelka stanów multipleksera typu 74158

Wejścia Wy.
G A/B A B Y
1 X X X 1
0 0 0 X 1
0 0 1 X 0
0 1 X 0 1
0 1 X 1 0

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu 74158

'LS158, 'S158

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS158 74LS158 74S158 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A/B, G 40 40 100 µA
A, B 20 20 50
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A/B, G -0,8 -0,8 -4 mA
A, B -0,4 -0,4 -2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 6,5...11 6,5...11 39...61 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 7...12 4...6 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 9...14 10...15 4...6 ns

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.