74157 – czterokrotny selektor/multiplekser z 2 linii na 1

 
   

Oznaczenie graficzne multipleksera typu 74157

 

Opis

Układ 74157 zawiera cztery sprzężone selektory/multipliksery 2 linii na 1 (ang. Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers). Układ posiada 8 wejść danych pogrupowanych w 4 grupy po 2 (A i B), cztery wyjścia Y po jednym dla każdej z czterech grup wejść oraz dwa wejścia sterujące: wybierające A/B oraz uaktywniające G. Wejście G uaktywnia układ, gdy znajduje się w stanie niskim 0. W stanie wysokim wejścia G na wyjściach Y panuje stan niski 0. Wejście wybierające A/B powoduje wybranie na wyjściu Y wejścia A (w stanie 0) lub wejścia B (w stanie 1).

 

Tabelka stanów multipleksera typu 74157

Wejścia Wy.
G A/B A B Y
1 X X X 0
0 0 0 X 0
0 0 1 X 1
0 1 X 0 0
0 1 X 1 1

 

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu 74157

'157, 'L157

'LS157, 'S157

 

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54157 74157 74LS157 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,8 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 30...48 30...48 6,5...11 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 9...14 7...12 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 9...14 9...14 10...15 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74157

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe