74156 – podwójny dekoder/demultiplekser 2 linii na 4
z wyjściami typu otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne demultipleksera typu 74156

 

Opis

Układ 74156 zawiera dwa sprzężone dekodery/demultipliksery 2 linii na 4 (ang.Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers) z wyjściami typu otwarty kolektor. Linie adresowe A i B są wspólne dla obu demultiplekserów i służą do wybierania wyjść Y. Wejście G w stanie niskim 0 uaktywnia wybrany demultiplekser. Wejście C jest wejściem danych. Jeśli dany demultiplekser jest aktywny, to stan 1C pojawia się w postaci zanegowanej na wyjściu 1Yn, które jest wybierane przez linie adresowe B i A (21). Drugi demultiplekser działa identycznie z tą różnicą, iż nie neguje sygnału z wejścia 2C (tzn. samo wejście jest aktywne w stanie niskim i na wybranym wyjściu 2Yn również pojawi się stan niski).

 

Tabelka stanów demultipleksera typu 74156

Dla demultipleksera 1

Wejścia Wyjścia
B A 1G 1C 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3
X X 1 X 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0
X X X 0 1 1 1 1

Dla demultipleksera 2

Wejścia Wyjścia
B A 2G 2C 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3
X X 1 X 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0
X X X 1 1 1 1 1

 

Schemat sieci logicznej demultipleksera typu 74156

 

Dodatkowa aplikacja

Przez proste połączenie wejść układu 74156 można uzyskać dekoder 3 linii na 8 (ang. 3-Line To 8-Line Decoder) lub demultiplekser 1 linii na 8 (ang. 1-Line To 8-Line Demultiplexer). W tym celu zastosuj poniższy schemat:

Tabelka funkcji

Wejścia Wyjścia
C B A G Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54156 74156 74LS156 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 25...35 25...40 6,1...10 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 15...23 15...23 25...40 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 20...30 20...30 34...51 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74156

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe