7413 – dwie czterowejściowe bramki NAND z wejściami Schmitta

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOT typu 7413

 

Opis

Układ 7413 zawiera dwie niezależne czterowejściowe bramki NAND z wejściami Schmitta (ang. Dual 4-input positive-NAND Schmitt triggers), które realizują funkcję zaprzeczenia iloczynu logicznego:

Każda z bramek NAND w układzie 7413 spełnia funkcję logiczną zwykłej bramki NAND, lecz z powodu wyposażenia ich w wejścia Schmitta posiadają one inne progi przełączania dla sygnałów roących i malejących. Wejście Schmitta może być sterowane przez sygnały, które bardzo wolno narastają lub opadają, nie dając zakłóceń na wyjściu, co zdarza się zwykłym bramkom.

Tabelka stanów bramki NOT typu 7413

A B C D Y
1 1 1 1 0
0 X X X 1
X 0 X X 1
X X 0 X 1
X X X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5413 7413 74LS13 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VT+ Napięcie progowe zbocza narastającego 1,5...2 1,5...2 1,4...1,9 V
VT- Napięcie progowe zbocza opadającego 0,6...1,1 0,6...1,1 0,5...1 V
VH Histereza: VT+ – VT- 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1...-1,6 -1...-1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 14...23 14...23 2,9...6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 20...32 20...32 4,1...7 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 18...27 18...27 15...22 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 15...22 15...22 18...27 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5413, 54LS13, 7413, 74LS13

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe