7412 – trzy trójwejściowe bramki NAND z wyjściami z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND typu 7412

 

Opis

Układ 7412 zawiera trzy trójwejściowe bramki NAND (ang. Triple 3-input NAND gates with open-collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczenia iloczynu logicznego:

Do prawidłowej pracy wyjścia z otwartym kolektorem wymagają rezystorów podciągających (ang. pull-up resistors), które łączą wyjście układu z plusem napięcia zasilającego. Wyjścia typu otwarty kolektor można ze sobą łączyć, otrzymując funkcję logicznego iloczynu.

 

Tabelka stanów bramki AND typu 7412

A B C Y
1 1 1 0
0 X X 1
X 0 X 1
X X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5412 7412 74LS12 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 3...6 3...6 0,7...1,4 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 9...16,5 9...16,5 1,8...3,3 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 35...45 35...45 17...32 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 15...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5412, 54LS12, 7412, 74LS12

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe