74113 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z ustawianiem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74113

 

Opis

Układ 74113 zawiera dwa niezależne przerzutniki J-K wyzwalane zboczem ujemnym sygnału zegarowego CLK (ang. Dual JK Negative-edge-triggered Flip-Flops with Preset). Niski poziom logiczny na wejściu PRE ustawia wyjścia przerzutnika bez względu na stan pozostałych wejść. Gdy sygnał ten jest nieaktywny (ma poziom wysoki), dane z wejść J i K spełniające wymagania czasowe są przenoszone na wyjścia przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego. Wyzwolenie zegarowe występuje przy pewnym poziomie napięcia i nie jest bezpośrednio związane z czasem opadania impulsu zegarowego. Po okresie utrzymania th dane na wejściach J i K mogą się zmieniać bez wpływu na stan wyjść.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74LS113A

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74S113

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74113

Wejścia Wyjścia
PRE CLK J K Q Q
0 X X X 1 0
1 0 0 Q0 Q0
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 Q0 Q0
1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym sygnału CLK

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS113A 74LS113A 74S113 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 20 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 60 60 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 80 80 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -0,4 -0,4 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -0,8 -0,8 -7
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -0,8 -0,8 -4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 4...6 4...6 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 30...45 30...45 80...125 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 4...7 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 5...7 ns
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK 20 20 3 ns
th Czas utrzymania J i K po CLK 0 20 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 6 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE = 0 25 25 8

 

Dane techniczne układu w Internecie

brak danych

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe