Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74112 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z ustawianiem i zerowaniem

74112

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74112

obrazek

Opis

Układ 74112 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z wejściem ustawiającym i z wejściem zerującym  (ang. Dual JK Negative-Edge-Triggered Flip-Flops with Preset and Clear). Stan niski na wejściu ustawiającym lub zerującym w sposób asynchroniczny wpływa na stan wyjść przerzutnika bez względu na stan pozostałych wejść. Gdy oba te wejścia przyjmują stan wysoki, to przy opadającym zboczu sygnału zegarowego dane z wejść J i K są przekazywane na wyjście zgodnie z tabelą funkcyjną przerzutnika. Po okresie th od ujemnego zbocza sygnału zegarowego stan wejść J i K może się dowolnie zmieniać i nie wpływa to już na stan wyjść przerzutnika.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74LS112A

obrazek

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74S112

obrazek

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74112

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0
1 1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym sygnału CLK

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS112A 74LS112A 74S112 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 20 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR lub PRE 60 60 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 80 80 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -0,4 -0,4 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, wszystkie pozostałe -0,8 -0,8 -7
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 4...6 4...6 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 30...45 30...45 80...125 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 4...7 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 5...7 ns
tsu Po ujemnym zboczu CLK, dane w stan wysoki lub niski 20 20 3 ns
Po ujemnym zboczu CLK, CLR nieaktywne 25 25 3
Po ujemnym zboczu CLK, PRE nieaktywne 20 20 3
th Czas utrzymania J i K po CLK 0 0 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 6...6,5 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25 8
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.