74114 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym
z ustawianiem, wspólnym zerowaniem i zegarem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74114

 

Opis

Układ 74114 zawiera dwa niezależne przerzutniki J-K wyzwalane zboczem ujemnym sygnału zegarowego CLK (ang. Dual JK Negative-edge-triggered Flip-Flops with Preset, Common Clear and Common Clock). Niski poziom logiczny na wejściu PRE ustawia wyjścia przerzutnika bez względu na stan pozostałych wejść. Gdy sygnał ten jest nieaktywny (ma poziom wysoki), dane z wejść J i K spełniające wymagania czasowe są przenoszone na wyjścia przy ujemnym zboczu sygnału zegarowego. Wyzwolenie zegarowe występuje przy pewnym poziomie napięcia i nie jest bezpośrednio związane z czasem opadania impulsu zegarowego. Po okresie utrzymania th dane na wejściach J i K mogą się zmieniać bez wpływu na stan wyjść.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74LS114A

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74S114

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74114

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0
1 1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym sygnału CLK

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS114A 74LS114A 74S114 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 20 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 120 120 200
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 60 60 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 160 160 200
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -0,4 -0,4 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -1,6 -1,6 -14
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -0,8 -0,8 -7
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -1,6 -1,6 -8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 4...6 4...6 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 30...45 30...45 80...125 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 4...7 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR, PRE lub CLK na Q/Q 15...20 15...20 5...7 ns
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK 20 20 3 ns
th Czas utrzymania J i K po CLK 0 0 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 20 20 6 ns
Zalecana szerokość impulsu CLR lub PRE = 0 25 25 8

 

Dane techniczne układu w Internecie

brak danych

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe