74109 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem dodatnim z ustawianiem i zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74109

 

Opis

Układ 74109 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem dodatnim sygnału zegarowego oraz posiadające asynchroniczne wejścia ustawiania i zerowania (ang. Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip Flops with Preset and Clear). Stan wejść J i K wpływa na wyjścia przerzutnika przy dodatnim zboczu sygnału zegarowego CLK. Dane nie powinny się zmieniać w czasie tsu przed dodatnim zboczem CLK oraz th po tym zboczu. Poza tymi czasami stan wejść danych może ulegać zmianą bez wpływu na wyjścia.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74109

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74109

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 Q0 Q0
1 1 0 1 Q0 Q0
1 1 1 1 1 0
1 1 0 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem dodatnim sygnału CLK

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54109 74109 74LS109A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 40 40 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 160 160 40
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE lub CLK 80 80 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1,6 -1,6 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -4,8 -4,8 -0,8
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE lub CLK -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 9...15 9...15 4...8 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 25...33 25...33 25...33 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE na Q 10...15 10...15 13...25 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLR na Q 10...15 10...15 13...25
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK na Q/Q 10...16 10...16 13...25
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE na Q 23...35 23...35 25...40 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLR na Q 17...25 17...25 25...40
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK na Q/Q 18...28 18...28 25...40
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↑ 10 10 25...35 ns
th Czas utrzymania J i K po CLK ↑ 6 6 5 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 lub CLK = 0 20 20 25 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 20 20 25

 

Dane techniczne układu w Internecie

74109

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe