74110 – przerzutnik JK typu Master Slave z wejściami AND z blokadą danych
i z ustawianiem oraz zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74110

 

Opis

Układ 74110 zawiera pojedynczy przerzutnik JK Master Save z blokadą wejść danych (ang. AND-Gated JK Master-Slave Flip-Flop with Data Lockout). Wejścia J i K są uaktywniane jedynie na krótki czas tsu przed narastającym zboczem impulsu zegarowego CLK oraz na czas th po tym zboczu. Poza tymi okresami stan wejść J i K może się dowolnie zmieniać, gdy zegar CLK ma stan wysoki bez wpływu na przerzutnik Master. Przy opadającym zboczu sygnału CLK dane umieszczone w przerzutniku Master przy zboczu narastającym zostają przepisane do przerzutnika Slave, a stamtąd oddziałują na wyjścia.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74110

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74110

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem dodatnim sygnału CLK

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54110 74110 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J, K lub CLK 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR lub PRE 160 160
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J, K lub CLK -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR lub PRE -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 20...34 20...34 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 20...25 20...25 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR lub PRE na Q 12...20 12...20 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK na Q/Q 20...30 20...30
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR lub PRE na Q 18...25 18...25 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK na Q/Q 13...20 13...20
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↑ 20 20 ns
th Czas utrzymania J i K po CLK ↑ 6 6 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 lub CLK = 0 25 25 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 25 25

 

Dane techniczne układu w Internecie

74110

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe