74101 – przerzutnik JK wyzwalany zboczem ujemnym z wejściami AND-OR i z ustawianiem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74101

 

Opis

Układ 74101 zawiera jeden przerzutnik JK wyzwalany zboczem ujemnym z bramkowanymi wejściami AND-OR oraz z wejściem ustawiającym (ang. AND-OR-Gated JK Negative-Edge-Triggered Flip-Fop with Preset). Wejścia AND-OR są blokowane przy niskim poziomie sygnału zegarowego CLK. Gdy sygnał zegarowy CLK przyjmuje stan wysoki, wejścia zostają odblokowane. W stanie wysokim CLK wejścia mogą się zmieniać, jednakże należy zachować minimalny czas ustalania się sygnałów na tych wejściach przed zmianą CLK z 1 na 0. Stan wejść oddziałuje na wyjście po ujemnym zboczu CLK.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74101

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74101

Wejścia Wyjścia
PRE CLK J K Q Q
0 X X X 1 0
1 0 0 Q0 Q0
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 Q0 Q0
1 1 X X Q0 Q0

 

Obudowy DIL-14

  

54H101J
74H101J, 74H101N

54H101W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H101 74H101 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,5...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 100 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK -1000 -1000
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1...-2 -1...-2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -1...-2 -1...-2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3...-4,8 -3...-4,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,5 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICC Prąd zasilania 20...38 20...38 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 40...50 40...50 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE 8...12 8...12 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 10...15 10...15
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE (CLK = 1) 15...20 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od PRE (CLK = 0) 23...35 23...35
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 16...20 16...20
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, stan 1 10 10  
Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, stan 0 13 13 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 10 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 15 47
Zalecana szerokość impulsu PRE = 0 16 25

 

Dane techniczne układu w Internecie

Brak

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe