7402 – cztery dwuwejściowe bramki NOR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NOR typu 7402

 

Opis

Układ 7402 zawiera cztery dwuwejściowe bramki uniwersalne NOR (ang. Quad 2-input NOR gate), które realizują funkcję zaprzeczonej sumy logicznej:

Bramka NOR jest bramką uniwersalną, podobnie jak bramka NAND, ponieważ można przy jej pomocy zrealizować dowolną funkcję logiczną.

 

Tabelka stanów bramki NOR typu 7402

A B Y
1 X 0
X 1 0
0 0 1

 

Obudowy DIL-14

5402J
54LS02, 54S02J, 54S02W
7402N
74S02D, 74S02N
74AC02, 74ACT02, 74HC02, 74HCT02

5402W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5402 7402 74LS02 74S02 74AC02 74ACT02 74HC02 74HCT02 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,7VCC 0,7VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,4VCC 0,4VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 20 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -50..-75 -50..-75 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 50..75 50..75 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 8...16 8...16 1,6...3,2 17...29 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 14...27 14...27 2,8...5,4 26...45 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 12...22 12...22 10...15 3,5...5,5 1...8 1...9 8...23 10...25 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 10...15 3,5...5,5 1...8 1...10 8...23 10...25 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5402, 54LS02, 54S02, 7402, 74LS02, 74S02

74AC02, 74ACT02

54HC02, 74HC02

54HCT02, 74HCT02

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe