7401 – cztery dwuwejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7401

 

Opis

Układ 7401 zawiera cztery dwuwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. NAND) z otwartym kolektorem (ang. Quad 2-input NAND gate with open collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Wyjście z otwartym kolektorem oznacza, że kolektor tranzystora końcowego jest bezpośrednio podłączony do wyprowadzenia Y bramki. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyjścia Y bramek można ze sobą łączyć, co nie jest możliwe w zwykłych bramkach. W ten sposób tworzy się magistrale, czyli linie, do których podłączone jest wiele wyjść.

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 7401

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowy DIL-14

5401J
54LS01J, 54LS01W
7401N
74LS01D, 74LS01N

54L01W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5401 7401 74LS01 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,25 -0,25 -0,1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 0,8...1,6 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 12...22 12...22 2,4...4,4 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 35...55 35...55 17...32 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 15...28 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5401, 54LS01, 7401, 74LS01

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe