Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przykładowa Maszyna Cyfrowa II

Symulator PMC II

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Instrukcja obsługi

Wpisz swój program w polu oznaczonym Tekst programu (możesz skorzystać ze schowka Windows, aby wkleić przykładowe programy w to pole). Kliknij przycisk Kompiluj. Jeśli program nie zawiera błędów, to pojawi się komunikat o gotowości. W przeciwnym razie błędna instrukcja zostanie oznakowana w tekście programu znakami ==>. Gotowy program uruchamiamy przyciskiem START, zatrzymujemy przyciskiem STOP, chwilowo wstrzymujemy przyciskiem PAUZA. Przyciski SZYBKO, ŚREDNIO oraz WOLNO umożliwiają wybór tempa wykonywania przez symulator kolejnych instrukcji. Przycisk ODCZYT umożliwia wprowadzenie danych do symulatora - przycisk ten działa tylko wtedy, gdy program jest uruchomiony i wykonuje się.

Pierwszy wiersz czarny u góry okna symulatora oznacza wiersz wejścia danych. Jeśli użytkownik wprowadzi dane do bufora wejściowego, to pojawią się one właśnie tutaj. Każdy odczyt przez procesor portu INOUT powoduje pobranie z tego bufora jednego znaku.

Drugi wiersz czarny u góry okna oznacza wiersz wyprowadzania danych. Każdy zapis do portu INOUT powoduje wyprowadzenie do tego wiersza znaku.

Ponad przyciskami sterującymi znajdują się trzy rejestry procesora PMC II. Akumulator, Licznik Rozkazów oraz Rejestr Instrukcji. Akumulator prezentuje swoją zawartość kolejno jako liczbę binarną 16 bitową, 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz jako liczbę dziesiętną. Licznik rozkazów prezentuje swoją zawartość jako 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz liczbę dziesiętną. Rejestr instrukcji prezentuje swoją zawartość jako 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz jako mnemonik i argument instrukcji,

Obok pola z tekstem programu pokazana jest zawartość pamięci PMC II. Kolumna Adr zawiera kolejne adresy komórek. Kolumna Etykiety wypełniana jest w odpowiednich wierszach etykietami zdefiniowanymi w programie. Kolumna Inst zawiera mnemoniki instrukcji dla procesora PMC II. Kolumna Argument zawiera argumenty instrukcji. Ostatnia kolumna Pamięć zawiera zawartość komórek pamięci w postaci szesnastkowej i dziesiętnej.

To wszystko. Życzymy przyjemnej pracy z symulatorem PMC II.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Symulator

Symulator Przykładowej Maszyny Cyfrowej II

I Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie

(C)2005 mgr Jerzy Wałaszek

 
 
Akumulator Licznik Rozkazów Rejestr Instrukcji
0000000000000000 : 0000 : 0 0001 : 1 0000 : END
 

 Tekst programu  Adr  Etykieta Inst  Argument  Pamięć
00  INOUT:      
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.